Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Pracovné práva v Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel sa zaviazala poskytovať každému zamestnancovi spravodlivé pracovné podmienky. Tieto práva zamestnancov sú zakotvené na každej úrovni našej organizačnej štruktúry.

Kuehne+Nagel sa ako bezúhonná spoločnosť zaviazala k spravodlivým pracovným podmienkam v plnom súlade so všetkými medzinárodnými a miestnymi pracovnými právami. Snažíme sa poskytnúť spravodlivé a rešpektujúce pracovné prostredie pre každého zamestnanca so všetkými obchodnými aktivitami vykonávanými v súlade so všeobecne uznávanými princípmi ľudských práv a dôstojnosti.

Globálny, regionálny a národný manažment Kuehne+Nagel sa zapája do konštruktívneho a nepretržitého dialógu so zástupcami zamestnancov. Účelom tohto dialógu je dosiahnuť vzájomne výhodné dohody, ktoré zabezpečia dlhodobé pracovné príležitosti v Kuehne+Nagel. Viac ako 60 % všetkých zamestnancov Kuehne+Nagel je pokrytých kolektívnymi zmluvami.

Viac informácií nájdete v Kapitole 2 Etického kódexu Kuehne+Nagel nižšie.