Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Etika a dodržiavanie predpisov

Etika a dodržiavanie zákonov a predpisov sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry.

Pre naše podnikanie je nevyhnutné dodržiavanie interných a externých predpisov, ako aj dodržiavanie spoločných štandardov a pravidiel profesionálneho správania.

V Kuehne+Nagel sa od našich lídrov očakáva, že si stanovia správne priority a začlenia kultúru dodržiavania predpisov v rámci svojej oblasti zodpovednosti – bez kompromisov a bez ohľadu na miesto.

Naše obchodné aktivity sú vykonávané v súlade s princípmi stanovenými v našom Etickom kódexe. Kódex sa vzťahuje na všetkých členov spoločnosti a slúži ako návod konzistentných princípov. Podporuje etické správanie vo všetkých našich obchodných interakciách, interných aj externých.

Nezáleží kedy a kde: naše správanie zostáva etické a v súlade s predpismi. Integrita je jadrom nášho podnikania a pomáha nám vzbudzovať dôveru v našich interných a externých komunitách, u zákazníkov a partnerov.

Náš Etický kódex je k dispozícii nižšie.

Ak chcete nahlásiť problém s dodržiavaním Etického kódexu, obráťte sa na linku dôvery Kuehne+Nagel.