Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Bezpečnosť, zdravie ľudí a živ. prostredia

Pomáhame vám dosiahnuť vaše logistické ciele a zároveň sa staráme o blaho jednotlivcov, spoločnosti a životného prostredia.

Usilujeme, aby nedošlo k zraneniu ľudí a poškodeniu životného prostredia - to sú dva z cieľov nášho programu bezpečnosti a ochrany zdravia. To platí nielen pre zamestnancov Kuehne+Nagel, ale aj pre ľudí pracujúcich pre nás v našich priestoroch, pre našich obchodných partnerov, zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme.

Ponúkame tréningové moduly "No Harm", v rámci ktorých sa zvyšuje povedomie o nebezpečenstvách na pracovisku. Máme tiež program Stop Work Authority, ktorý zabezpečuje zásah, keď nastanú nebezpečné situácie. Systém hlásenia incidentov umožňuje neustále zlepšovanie situácie.

Staňte sa naším partnerom a užívajte si tieto výhody:

  • Bezpečnú prevádzku a zdravé prostredie pre jednotlivcov, partnerov a komunity prostredníctvom jasných politík a systémov

  • Prístup k správam o nebezpečných situáciách, aby ste mohli identifikovať a implementovať neustále zlepšenia

  • Poradenstvo o tom, ako sa starať o životné prostredie vo vašom dodávateľskom reťazci

Viac informácií o našom záväzku "No Harm" nájdete v našom vyhlásení o bezpečnosti a ochrane zdravia nižšie a v našich výročných správach o udržateľnosti.