Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Logistika pre strojárstvo a priemysel

Optimalizácia dodávateľského reťazca a logistické stratégie pre rozmanité priemyselné odvetvia. Vďaka našej prediktívnej analytike, automatizácii a inteligentnej lokalizácii bude váš dodávateľský reťazec konkurencieschopný a udržateľný.

Priemyselné odvetvie je čoraz rozmanitejšie a zložitejšie. Spracováva všetko od surovín, chemických látok a špeciálnych materiálov až po mimoriadne sofistikované súčasti a veľké stroje. Priemyselné prevádzky sú navyše stále častejšie situované na vzdialených miestach, čo si vyžaduje zložité dodávateľské reťazce pri spracovávaní vstupov a výstupov.

Naša spoločnosť poskytuje podporu pri úplnej orchestrácii všetkých riešení dopravy v rámci celého hodnotového reťazca. Môžete dosiahnuť globálnu kontrolu nad svojimi projektmi a zároveň neustále zlepšovať svoju prevádzkovú činnosť, integráciu systémov a riadenie procesov. Okrem toho môžete znižovať riziká vďaka vylepšeniam, ktoré navrhnú naše platformy na spoluprácu. Dokážu spravovať vaše globálne údaje o objemoch, rozpočtoch a výkone.

Naše tímy vám pomôžu s týmito činnosťami:

  • Globálne a komplexné riadenie vašich dodávateľov a zákazníkov

  • Prispôsobené logistické riešenia a služby pre pododvetvia, napríklad konglomeráty, chemické látky a špeciálne materiály, budúcu energetickú infraštruktúru, ale tiež súčasti a stroje

  • Poradenstvo, analýza a návrh pri konsolidácii logistického inžinierstva

  • Tvorba štandardizovaných zostáv, ktoré poskytujú jasný prehľad vašich dodávateľských reťazcov

  • Riadenie dopravy vrátane konsolidácie, skladového plánovania a implementácie

  • Špecializované riadenie kľúčových zákazníkov s celoštátnym, oblastným alebo globálnym dosahom

Okrem toho ponúkame tieto špecifické odvetvové riešenia:

  • KN BatteryChain – komplexné riadenie dodávateľského reťazca lítiových batérií

  • KN International Supply Chain – naše riešenia riadiacej veže pri riadení tradičného medzinárodného nákupu a výroby na úrovni zásielok a objednávok

  • KN ControlTower – naša špičková integrovaná orchestrácia logistického dodávateľského reťazca so všetkými vašimi logistickými aktivitami

Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť.