Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Logistika v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle

Bezproblémové riadenie logistiky v zdravotníctve – keď na tom záleží najviac.

Potrebujete bezpečnú a efektívnu dopravu farmaceutických a zdravotníckych produktov? Mohli by ste sa vďaka podpore spoľahlivého poskytovateľa logistických služieb viac sústrediť na zdravie a spokojnosť svojich pacientov?

Či už ide o osobné lieky, zdravotnícke pomôcky alebo zdravotnícke vybavenie, svoje farmaceutické a zdravotnícke produkty potrebujete doručiť do celého sveta, pričom často máte len málo času. Vyberte si spoľahlivého partnera, ktorý dokáže zabezpečiť dokonalý prehľadsúlad s nariadeniami tak, ako to požadujú vaše citlivé produkty.

Môžete si byť istí, že vám pomôžeme na každom kroku vašej cesty. Ponúkame integrovanú a prispôsobiteľnú službu KN PharmaChain, s ktorou znížite počet odpisov a riziká a spotrebiteľom prinesiete bezpečnosť a pozitívne skúsenosti.

Prinášame vám tieto možnosti:

  • Odstránenie zložitosti spojenej s odvetvím prostredníctvom poradenstva a prispôsobeného riešenia, ktoré vytvorili naše tímy odborníkov certifikovaných v oblasti zásad dobrej praxe (osvedčené postupy vo farmaceutike)
  • Istota, že naše tímy sú v celom rozsahu certifikované strediskom CEIV (Centre of Excellence for Independent Validators) a pravidelne ich kontroluje Medzinárodné združenie leteckých prepravcov (IATA)
  • Spoľahlivosť, ktorú zaručuje nepretržité celoročné proaktívne monitorovanie teploty, vlhkosti a polohy vašich dôležitých zásielok, aby sa zabezpečila integrita a súlad
  • Zmiernenie rizík vďaka nášmu nástroju na riadenie rizík, ktorý pomáha vybrať najlepšieho dopravcu a trasu pre vaše individuálne zásielky
  • Bezpečne uviesť na trh nové lieky s prioritným riešením spoločnosti QuickSTAT - špičkového poskytovateľa logistiky bunkovej a génovej terapie a personalizovanej medicíny.

Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac.

Pacienti sa spoliehajú na účinnosť vašich produktov. My sa staráme o to, aby sa počas celej cesty týchto produktov zachovala ich kvalita, a to v ktorejkoľvek časti sveta.

Jon Chapman, viceprezident pre farmaceutické a zdravotnícke služby

Jon Chapman