Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Poistenie prepravy a poistenie zásielok

Naše poistné riešenie splní všetky vaše požiadavky týkajúce sa zabezpečenia nákladu. So službou KN Sure si stačí vybrať variant poistenia nákladu SPOT, FLEX alebo FIX.

Chcete tráviť menej času spracovaním poistenia každej zásielky? Potrebujete flexibilné možnosti poistenia, ktoré držia krok s požiadavkami trhu?

Pri každej preprave musí byť tovar poistený pred možnými rizikami.

Služba KN Sure pridáva poistenie automaticky pri každej rezervácii zásielky. Eliminovali sme toto spracovanie navyše, takže môžete venovať čas zveľaďovaniu svojho podniku.

Služba KN Sure, ktorú vytvorili spoločnosti Kuehne+Nagel a Nacora International Insurance Brokers, zohľadňuje frekvenciu prepravy aj požiadavky týkajúce sa služieb. Krytie poskytujú poisťovne, ktoré sú lídrami na trhu, pričom získate ochranu od dverí k dverám, pri naložení aj vyložení.

Stačí si vybrať možnosť, ktorá zodpovedá vášmu podnikaniu:

  • SPOT Pri jednorazových zásielkach.
  • FLEX Chráni zásielky, ktoré spracováva spoločnosť Kuehne + Nagel, pričom k dispozícii je možnosť odstúpenia.
  • FIX Chráni všetky zásielky vrátane tých, ktoré nespracováva spoločnosť Kuehne+Nagel.

Typ rizika, proti ktorému poisťujeme:

Vystavenie riziku je možné v každej fáze dodávateľského reťazca, pri každom type dopravy a na každej trase. Tovar je vystavený riziku požiaru, krádeže, poveternostným rizikám, riziku straty cez palubu na rozbúrenom mori, úniku, všeobecnej straty, ako aj ďalším rizikám.

Služba KN Sure poskytuje kompenzáciu do celej poistnej hodnoty tovaru.

Náklad, ktorý poisťujeme:

Služba KN Sure poskytuje krytie pri komoditách v kontajneroch a hromadných komoditách, pri všetkých spôsoboch dopravy a pri kombinovaných zásielkach, zásielkach FCL a LCL. Ak v rámci bežnej prepravy požadujete skladovanie, krytie sa poskytuje až na 30 dní.