Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Logistika spotrebného tovaru

Komplexná ponuka určená pre odvetvia FMCG, nápojov a tabakových výrobkov, životného štýlu a maloobchodu vám umožní prepravu tovaru v každej fáze procesu od fázy surovín až ku koncovému spotrebiteľovi.

Preferencie spotrebiteľov sa menia, prevádzkové marže sa zmenšujú a trhy sú čoraz konkurenčnejšie. Preto potrebujete skúseného poskytovateľa logistických služieb, ktorý vám prinesie úspech v rámci celého hodnotového reťazca.

Môžete sa spoľahnúť na naše logistické odborné znalosti v oblasti zasielateľských služieb, riadenia medzinárodných dodávateľských reťazcov na úrovni objednávok a zásielok, a dokonca úplnej orchestrácie vašej zmluvnej logistiky a distribučných služieb. Už viac ako 100 rokov pomáhame podnikom dosahovať ich ciele, a tak naše tímy dokážu prispôsobiť riešenie presne podľa vašich potrieb.

Naše tímy odborníkov vám môžu pomôcť s týmito činnosťami:

  • Rozvoj distribuovaných stratégií zásob, čím sa zvýšia požiadavky na služby, ale zachovajú sa najnižšie variabilné náklady na jednotku

  • Zabezpečenie konvergencie digitálneho a offline sveta, pretože vznikajú nové dodávateľské reťazce a čoraz bežnejšie je pripojenie k internetu vecí (IoT)

  • Využitie trendov v oblasti životného štýlu spotrebiteľov

  • Reakcia na rastúcu kúpnu silu koncových spotrebiteľov, najmä v Ázii

  • Podpora dopytu spotrebiteľov na účely väčšej udržateľnosti v dodávateľských reťazcoch

Môžete si zvoliť naše špecifické riešenia, ktoré sú prispôsobené trhom FMCG, nápojov a tabakových výrobkov, životného štýlu a maloobchodu.

  1. KN OmniChain – logistika v elektronickom obchode so zameraním na budúcnosť pre majiteľov značiek, maloobchodníkov a online predajcov v oblasti životného štýlu.

  2. KN International Supply Chain – globálna a komplexná služba riadenia nákupných objednávok, vďaka ktorej sa váš dodávateľský reťazec bude vyvíjať spolu s vašimi potrebami.

  3. KN Control Tower – nevyhnutná koordinácia siete, ktorá prináša pokročilý prehľad všetkých vašich logistických aktivít vrátane toku tovaru, údajov a platieb.

Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac.