Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Poradenstvo a navrhovanie dodávateľského reťazca

Zvýšte hodnotu svojho dodávateľského reťazca vďaka objektívnej analýze, ktorá identifikuje príležitosti na optimalizáciu. Váš dodávateľský reťazec môžeme posúdiť ešte dnes.

Hľadáte špecializovaného partnera, ktorý objaví nevyužitý potenciál vo vašom dodávateľskom reťazci?

Hľadanie správnej rovnováhy vo vašom podniku je zložitou úlohou. Ak sa venujete témam, ako je napríklad rozvoj, tvorba rozpočtu, zmierňovanie rizík a zabezpečenie súladu, môže sa stať, že vám nezostane čas na zásadnejšiu optimalizáciu. Niekedy je zložité zistiť, kde začať, ktoré inovácie sú pre váš podnik dôležité a ako presvedčiť predstavenstvo, že je čas sa zamerať na štrukturálne zlepšenie dodávateľského reťazca.

Spoločnosť Kuehne+Nagel poskytuje objektívnu analýzu celého vášho dodávateľského reťazca, ktorá dokáže zistiť príležitosti na optimalizáciu. Náš tím vám pomôže v každom odvetví vašej činnosti. Naše skúsenosti v oblasti logistiky a poznatky z rôznych odvetví nám poskytujú cenné informácie o tom, ako optimalizovať váš podnik.

Získate realistické riešenia v súlade s vašou obchodnou stratégiou, ktoré vám pomôžu pri dosahovaní cieľov. Môžete sa spoľahnúť na naše znalosti odvetvových osvedčených postupov, vďaka ktorým váš podnik zníži náklady a zvýši marže a produktivitu. Budeme vás sprevádzať digitalizáciou, automatizáciou a ďalšími transformačnými projektmi. Sme obchodným partnerom, ktorý sa skutočne zaujíma o váš podnik. Môžete si byť istí, že naša overená metodika a obchodná analýza prinesú vášmu podniku väčšiu hodnotu.

Máme skúsenosti s poskytovaním týchto strategických služieb:

  • Harmonizácia plánovania predaja a prevádzky
  • Riadenie dopravy a zásob
  • Transformácia outsourcingu a procesov
  • Zlúčenie počas prepravy – riadenie predajných objednávok
  • Optimalizácia plánovania dopravy
  • Efektívna konsolidácia a cross-docking

Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás ešte dnes.