Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Skladovanie farmaceutického tovaru

Naši odborníci na logistiku v zdravotníctve a farmaceutike využívajú svoje dôkladné poznatky, aby vytvorili správny dodávateľský reťazec pre váš podnik. Oceníte to, keď ho budete najviac potrebovať.

Dodávateľské reťazce vo farmaceutike sú zložité a vyžadujú si odborné znalosti nariadení a osvedčených postupov. Spoločnosti, ktoré sa dnes chcú rýchlo prispôsobiť a udržať si popredné postavenie, musia byť konkurencieschopné v každej fáze životného cyklu produktu od výskumu a vývoja až po popredajné služby.

Ako váš partner budeme v spolupráci s vami vytvárať proaktívne riešenia, ktoré splnia vaše špecifické potreby a vášmu podniku zabezpečia úspech. Vďaka kombinácii našich dôkladných technických vedomostí a praktických skúseností v odvetví vám môžeme pomôcť vytvoriť riešenia s možnosťou globálneho prispôsobenia.

Využite tieto funkcie:

  • Osvedčené postupy skladovania a distribúcie

  • Služby s pridanou hodnotou, napríklad služby opätovného označenia, prebalenia, odloženia a serializácie

  • Navrhnutie strategickej sieteanalýza scenárov

  • Neustály rozvoj vďaka našej službe Kuehne+Nagel Production System (KNPS)

  • Odborné znalosti legislatívy, nariadení, licencií a súladu s predpismi

  • Overená metodika prechodu a integrácie zákazníka (CTI) umožňuje plynulú integráciu s vašimi systémami

  • Úplné monitorovanie a regulácia teploty eliminujú problémy

  • Dokonalý prehľad a transparentnosť s riešením myKN – vaším centrálnym portálom s aktuálnymi informáciami o preprave v reálnom čase, ukazovateľmi KPI a prispôsobenými zostavami

Kontaktujte nás a dozviete sa viac o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Naším cieľom je uľahčiť život svojim zákazníkom a ich pacientom.

Ramazan Dinckan, viceprezident pre kontraktnú logistiku – farmaceutika a zdravotníctvo