Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Námorná preprava farmaceutického tovaru

Naše logistické riešenie v súlade so zásadami dobrej praxe, ktoré zohľadňuje predovšetkým vašich pacientov, vám umožní s istotou splniť prísne požiadavky farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu.

Keďže farmaceutický a zdravotnícky priemysel prináša prísne nariadenia a vysoké náklady, potrebujete cenovo dostupné logistické riešenie v súlade s požiadavkami.

Skúsení odborníci na farmaceutiku a zdravotníctvo zo spoločnosti Kuehne+Nagel na celom svete sa postarajú o to, aby sa vďaka našim inovatívnym technológiám vášmu nákladu venovala optimálna starostlivosť. Náš záväzok kvalitypoznatky o globálnych a miestnych nariadeniach vám prinesú náskok pred konkurenciou. Staňte sa naším partnerom a vyberte si udržateľné a bezpečné spôsoby dopravy za nižšiu cenu.

Našu globálnu sieť špecializovaných farmaceutických kompetenčných centier spravujú certifikovaní odborníci, ktorí urobia všetko pre to, aby boli vaše citlivé produkty doručené bezpečne a včas. Vaše zásielky sa budú dopravovať v chladiarenských kontajneroch, ktoré zabezpečujú nepretržitý chladiarenský reťazec od vyzdvihnutia až po doručenie, čím sa znižuje riziko teplotných výkyvov. Naše štandardné procesy, poznatky a technológie vám umožnia splniť všetky očakávania zákazníkov a pacientov.

Výhody pre vás:

  • Úspora času a dôraz na najdôležitejšie procesy vďaka partnerstvu s odborníkmi na logistiku vo farmaceutike a zdravotníctve v súlade so zásadami dobrej praxe

  • Identifikácia a eliminácia rizík vďaka nášmu dôkladnému posúdeniu dopravcov a rizík na trasách

  • Zníženie vášho objemu zásob a počtu odpisov vďaka predvídateľným dodacím lehotám

  • Bezproblémový priebeh s nepretržitým monitorovanímsledovaním stavu zásielky v reálnom čase prostredníctvom našej online rezervačnej platformy myKN

  • Využite našu globálnu sieť viac ako 90 prevádzok KN PharmaChain, ktoré spĺňajú zásady dobrej praxe a umožnia vám spoľahlivú prepravu, cross docking, konsolidáciu alebo skladovanie produktov v oblasti farmaceutiky, zdravotníctva a zdravotníckej techniky

Zverte svoje najdôležitejšie zásielky lokálnym špecialistom s globálnym dosahom.

Svojim zákazníkom pomáhame držať krok so zmenami v nariadeniach, ako aj vývojom chladiarenských kontajnerov s reguláciou teploty na prepravu farmaceutických výrobkov. Vďaka nám môžu zákazníci splniť požiadavky v zdravotníctve, ktoré prinesie budúcnosť.

Hannes Laessig, globálny riaditeľ námornej prepravy vo farmaceutickom priemysle