Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Cestná preprava farmaceutického tovaru

Vaše produkty v oblasti farmaceutiky, zdravotníctva a zdravotníckej techniky vyjadrujú váš záväzok, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť pacientov. Naše skúsenosti, znalosti a technológie zaručia, že tento svoj záväzok vždy splníte.

Vaše produkty v oblasti farmaceutiky, zdravotníctva a zdravotníckej techniky si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, ktorá závisí od ich individuálnych požiadaviek. Jedinečný je aj váš dodávateľský reťazec, pričom sa môže vyžadovať vyzdvihnutie a doručenie na externých alebo regulovaných miestach.

Služba KN PharmaChain prepravuje vaše produkty na cestách vo viac ako 100 krajinách a ponúka rôzne úrovne služieb a prispôsobené riešenia. Máme certifikované tímy a dôkladné znalosti o odvetví, vďaka čomu môžeme s istotou riešiť aj tie najnáročnejšie situácie. Naši odborníci rozumejú vašim potrebám a dokážu sa vám prispôsobiť, pokiaľ ide o zabezpečenie vyzdvihnutia a doručenia, aby našli správne riešenie pre váš dodávateľský reťazec. Naše investície do infraštruktúry zaručia, že vaše zásielky sa budú môcť prepravovať bez akéhokoľvek zdržania. Keďže používame svoj vlastný park s viac ako 200 vyhradenými návesmi, môžeme vám ponúknuť riešenie LTL, s ktorým budete platiť len za tie palety, ktoré odošlete.

Požiadavky týkajúce sa súladu:

Jedinečné požiadavky týkajúce sa súladu vašich produktov v oblasti farmaceutiky, zdravotníctva a zdravotníckej techniky plníme prostredníctvom rôznych vyhradených služieb:

  • Farmaceutika a biotechnológie aktívne riešenia s reguláciou teploty pre produkty, ktoré v každej fáze vyžadujú manipuláciu a dopravu špičkovej kvality v súlade so zásadami GDP.

  • Zdravotníctvo a zdravotnícke pomôckyagilné riešenia dopravy produktov, ktoré nevyžadujú súlad so zásadami GDP, ale predsa je v každom kroku potrebná spoľahlivá manipulácia vysokej kvality.

  • Účinné farmaceutické látky a chemické prípravkydoprava a manipulácia v súlade so zásadami GDP s ohľadom na konkrétne požiadavky týkajúce sa nebezpečného tovaru.

Výber z našich služieb:

  • Celokamiónová doprava vášho nákladu citlivého na teplotu s mimoriadne bezpečnými systémami uzamykania

  • Spoľahliví vopred vybratí dopravcovia, ktorí sú viazaní individuálnymi zmluvami týkajúcimi sa kvality

  • Úplný súlad so zásadami GDP pri produktoch, ktoré si vyžadujú dôkladnú manipuláciu

  • Prehľad a monitorovanie v reálnom čase na odstránenie akýchkoľvek problémov so zásielkou

  • Služba myKN ako váš centrálny portál s aktuálnymi informáciami o preprave v reálnom čase, ukazovateľmi KPI a prispôsobenými zostavami

Zverte svoje najdôležitejšie zásielky lokálnym špecialistom s globálnym dosahom.

KN PharmaChain je služba ľudí pre ľudí. Naše tímy na celom svete venujú každej požiadavke mimoriadnu pozornosť a všetkým produktom výnimočnú starostlivosť. Všetci totiž vieme, že všetko, čo robíme, pomáha tým najdôležitejším – pacientom. Naším cieľom je pomáhať zákazníkom pri plnení čoraz prísnejších regulačných požiadaviek a informovať ich o vývoji v oblasti dopravy farmaceutických a zdravotníckych produktov.

Simon Bitter, globálny riaditeľ pre cestnú logistiku vo farmaceutickej a zdravotníckej sieti