Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Riadenie dodávateľského reťazca cez 4PL

Zapojte svoju organizáciu do nášho integrovaného ekosystému, ktorý zabezpečuje jednotnosť prevádzky a inteligentnú automatizáciu vo vašom dodávateľskom reťazci.

Hľadáte objektívne poradenstvo, aby ste zistili, ako zvýšiť hodnotu vo svojom dodávateľskom reťazci?

Spoločnosť Kuehne+Nagel vám poskytne integrovaný ekosystém, s ktorým získate dokonalý prehľad a umožní vám monitorovanie transakcií, dodávateľov a spolupracovníkov. Ak si vyberiete nezávislého poskytovateľa, ktorého neutrálnosť je preukázateľná a overená, budete sa môcť spoľahnúť na strategického partnera, ktorý bude konať v najlepšom záujme vašej organizácie.

Prostredníctvom riadenia svojho dodávateľského reťazca môžete odstrániť neefektívnosť, znížiť náklady a stabilne poskytovať produkty a služby, ktoré vaši zákazníci očakávajú. Výhody vám prinesie predvídateľnosť v dodávateľskom reťazci, merateľná analytika a garantovaný prevádzkový výkon.

Riešenie logistiky štvrtej strany (4PL) od spoločnosti Kuehne+Nagel vám ponúka ekosystém, ktorý stojí na 4 pilieroch:

Zvýšte spokojnosť zákazníkov vďaka prehľadu v reálnom čase, automatizácii a prediktívnej analytike. Tieto možnosti poskytuje naša technológia digitálnej Control Tower, ktorá bude plne integrovaná s vašimi systémami.

Vďaka našim investíciám do údajových riešení budete môcť získať kontrolu nad problémami, čo vám prinesie ďalšie výhody. Ukážeme vám, ako implementovať zmeny bez vysokých nákladov a komplikácií.

Globálnu logistiku štvrtej strany poskytujeme v rôznych odvetviach viac ako 20 rokov, a tak máme odborné znalosti a skúsenosti, ktoré vám môžu pomôcť. Získate prístup k našej sieti globálnych partnerov, ktorí môžu poskytnúť podporu vašej organizácii. Zvýšte rýchlejšie hodnotu vo svojom dodávateľskom reťazci. Pomôže vám naša globálna infraštruktúra a poznatky v oblasti výberu, obstarávania, integrácie a riadenia poskytovateľov logistických služieb.

Ponúkame globálnu sieť, odvetvové odborné znalosti a rozmanité zručnosti. Vďaka nim zabezpečujeme pre svojich zákazníkov rýchlejšie uvedenie na trh, garantovaný prevádzkový výkon, a teda rýchlejšiu premenu času na hodnotu pri implementácii riešenia 4PL.

Kontaktujte ešte dnes a dozviete sa viac.