Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Kompletné služby colného odbavenia

Jednoduchšie colné odbavenie vám uľahčí prepravu cez hranice

Kdekoľvek potrebujete odborné znalosti colných predpisov, máme k dispozícii personál, licencie a povolenia na zabezpečenie odbavenia vašich zásielok podľa plánu. Bez ohľadu na objem, rozsah alebo veľkosť dokáže naša globálna sieť odborníkov splniť záväzky v každej geografickej oblasti, v ktorej podnikáte.

Vyberte si naše služby s pridanou hodnotou a udržte si výhodu rýchlejšieho uvedenia na trh.

Prevádzkové colné odbavenie: Bez ohľadu na to, či tovar dovážate alebo vyvážate, ponúkame celý rad služieb, ktoré sa prispôsobia vášmu dodávateľskému reťazcu. Vyberte si možnosti prípravy a spracovania deklarácií, výpočtu ciel a daní a naplánovania kontrol. Spoločnosť Kuehne+Nagel sa bude podieľať na vašich špeciálnych službách pri colnom skladovaní, aktívnom a pasívnom zušľachťovacom styku, ako aj pri odbavení v zóne voľného obchodu.

Riadenie obchodovania: Ak chcete znížiť riziká a riadiť náklady pri cezhraničných transakciách, naši odborníci vám ochotne pomôžu. Získate prehľad o dohodách o voľnom obchode, medzinárodných sadzbách a režimoch vrátenia cla. Naše kontroly a hodnotenia stavu ciel vám pomôžu objaviť skrytý potenciál úspory pri preclení.

Súlad s colnými predpismi: Náš tím uplatňuje dôkladný prístup, pretože regulačné požiadavky sú prísne. Posúdime váš dodávateľský reťazec, vykonáme audity po dovoze a vytvoríme proaktívne procesy, ktoré zabránia pokutám a sankciám.

Digitalizácia: Pomôžeme vám s digitalizáciou vašich colných postupov. Jednotný colný portál je automatizovanou centrálnou vstupnou bránou pri všetkých vašich oblastných colných odbaveniach. Riešenia tabule a zostáv vám poskytnú dokonalý prehľad údajov, aby ste mohli uskutočňovať strategické rozhodnutia o obchodných tokoch.

Získajte všetky výhody zjednodušeného colného programu.

  • Znížte svoje náklady a objem prevádzkového kapitálu, ktorý viazne v dodávateľských reťazcoch, optimalizáciou využitia oslobodenia od cla, režimov vrátenia, ako aj dohôd o voľnom obchode
  • Proaktívne reagujte na zmeny colných nariadení, postupov a licencií, ktoré sa týkajú vášho podnikania
  • Získajte pomoc pri strategickom outsourcingu colných úkonov a správe odbavení prostredníctvom externých zástupcov
  • Získajte podporu pri žiadaní o výhodné colné režimy, postupy, licencie a ďalšie zdroje