Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Diverzita a inklúzia v Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel považuje rozmanitosť a inklúziu za najvyššiu prioritu. Aktívne budujeme inkluzívnu kultúru, kam patrí každý a v ktorej sú spravodlivé príležitosti pre každého.

V Kuehne+Nagel veríme, že sme ako spoločnosť zodpovední za vytvorenie priestoru, kde sa každý cíti vítaný a každý sa cíti dôležito – kde tí, ktorí vyzerajú, žijú, milujú, komunikujú, myslia a vedú inak, nie sú len tolerovaní, ale sú vyhľadávanými a oceňovanými bytosťami. 

Toto je naša správa pre každého kolegu, zákazníka, obchodného partnera a kandidáta na zamestnanca Kuehne+Nagel:

Vidíme Vás. Počujeme Vás. A sľubujeme, že budeme stáť pri Vás, pretože podporujeme spoločnosť, ktorá víta Váš talent a Vaše srdce. Pravidelne vedieme školenia o rozmanitosti, aby sme zabezpečili, že tieto hodnoty sú pevne zakotvené v našej organizácii.

Sme odhodlaní prinášať spoločnosti pokrok a riadiť našu budúcnosť – inkluzívne

Tento účel je zakotvený v našej internej politike diverzity a inklúzie, ako aj v globálnom vyhlásení o diverzite a inklúzii predstavenstva zo septembra 2020.

Prečítajte si viac v našom poslednom reporte o trvalej udržateľnosti