Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Využívanie obnoviteľnej energie v Kuehne+Nagel

V Kuehne+Nagel identifikujeme, vyvíjame, navrhujeme a financujeme technológie a procesy, ktoré maximalizujú naše využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Obnoviteľná energia je nevyhnutná pre udržateľnú logistiku. V spoločnosti Kuehne+Nagel je kľúčové využívať obnoviteľnú energiu na podporu rozvoja. Urobili sme mnoho systematických krokov na získavanie energie z takýchto zdrojov. Pre nás je energetický manažment globálny, komplexný a presahuje úsilie o energetickú efektívnosť v skladoch a budovách. Je to tímové úsilie riadené globálnou environmentálnou politikou. Našu zodpovednosť za energetický manažment koordinuje korporátny tím. Táto skupina zahŕňa pracovníkov z firemného obstarávania, QSHE a facility manažmentu. Každé oddelenie prispieva vlastným podielom čím zabezpečuje: 

  • používanie energeticky efektívnej technológie
  • identifikáciu príležitostí, ktoré nám umožňujú využívať alternatívnu energiu, už v procese návrhu, 
  • realizáciu a financovanie možností využívania obnoviteľnej energie,
  • údaje sú pravidelne a dôsledne sledované.

Zaviazali sme sa neustále vyvíjať naše procesy a technológie – chceme, aby boli udržateľnejšie pre životné prostredie. Každý rok sa snažíme nájsť nové, inovatívne spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov a budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti.