Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Inovácie & technológie

Náš dôraz na zelenú logistiku nám pomáha vytvárať inovatívne a inteligentné technológie, ktoré sa zameriavajú na negovanie ekologických dopadov logistických aktivít.

Inovácie a technológie sú základnými piliermi Kuehne+Nagel. Sme však tiež presvedčení, že inovácie musia byť spojené s udržateľnosťou, aby boli dosiahnuté najlepšie výsledky. Naša pokročilá technológia teda zahŕňa nové perspektívy, ktoré nám pomáhajú urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálne prostredie. Používame inovatívne riešenia a zelenú logistiku, aby naše dodávateľské reťazce boli uhlíkovo neutrálne. To nám pomáha znižovať negatívny ekologický dopad logistických aktivít a pracovať lepším a ekologickejším spôsobom.

Dôraz kladieme na kombinovanie rôznych nástrojov počas celého životného cyklu technológie. Zaviazali sme sa tiež k rozvoju inteligentných technológií, informačných technológií, obchodných modelov a angažovanosti dodávateľov a zákazníkov. Niektoré príklady toho, ako sami zodpovedáme za vytváranie pozitívneho vplyvu na životné prostredie prostredníctvom našich technológií, zahŕňajú:

  • Dáta a prediktívnu analýzu
  • Kompletnú viditeľnosť emisií oxidu uhličitého súvisiacich s prepravou
  • Digitalizáciu existujúcich rezervačných systémov
  • Používanie alternatívnych palív, ako sú napríklad biopalivá

Urobili sme veľa dôležitých krokov na podporu trvalo udržateľného technologického rozvoja, ako je napríklad inštalácia LED svetiel v našich kanceláriách a skladoch. Získajte viac informácií o našej udržateľnej správe budov.
 

Budeme pokračovať vo vývoji a realizácii ďalších takýchto iniciatív.