Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Ochrana ľudských práv v Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel je pevne odhodlaná dodržiavať všetky ľudské práva. Rešpektovanie a podpora ľudských práv je súčasťou nášho poslania prinášať spoločnosti progres.

Ľudské práva sú morálne zásady, ktoré sú nemôžu byť za žiadnych okolností nikomu odopreté. Sú to základné práva, na ktoré má nárok každá osoba bez ohľadu na jej vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu alebo akékoľvek iné postavenie. Kuehne+Nagel je proti akýmukoľvek porušovaniu a obmedzovaniu ľudských práv a dôstojnosti.

Kuehne+Nagel je bezúhonná spoločnosť, ktorej zamestnanci pri svojich obchodných aktivitách uplatňujú príslušné hodnoty a princípy. Etický kódex Kuehne+Nagel potvrdzuje náš záväzok voči ľudským právam a spravodlivým pracovným podmienkam. Pomáhame rozvoju kultúry, ktorá plne podporuje a rešpektuje ľudské práva.

Všetky obchodné aktivity sú realizované v súlade so všeobecne uznávanými princípmi ľudských práv a dôstojnosti.

Etický kódex zahŕňa zásady Kuehne+Nagel týkajúce sa detskej práce, nútenej práce, obchodovania s ľuďmi, slobody združovania, otroctva a mučenia.

Viac informácií nájdete v Kapitole 2 Etického kódexu Kuehne+Nagel nižšie.