Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Udržateľnosť v oblasti námornej prepravy

Ako líder v tomto odvetví sa Kuehne+Nagel proaktívne venuje klimatickým zmenám a pre svojich zákazníkov presadzuje globálnu budúcnosť s nulovými emisiami uhlíka. Spoločnosť Kuehne+Nagel sa zaviazala k iniciatíve Science Based Targets (SBTi), ktorá našim zákazníkom ponúka: pohľady založené na údajoch, návrh a optimalizáciu dodávateľských reťazcov – prostredníctvom alternatívnych spôsobov dopravy, trás a možností prepravcov – a nízkouhlíkové palivá.

Udržateľnosť v oblasti prepravy je téma, ktorú v spoločnosti Kuehne+Nagel berieme veľmi vážne. Hoci je kontajnerová preprava už dnes najekologickejším spôsobom globálnej prepravy tovaru, úplná dekarbonizácia odvetvia logistiky bude trvať ešte 10 až 15 rokov. Kým nebudú vo väčšej miere dostupné nové palivá alebo pohonné systémy šetrné voči podnebiu, naša inovatívna stratégia udržateľnosti v rámci prepravy vám umožňuje už teraz využiť ekologickejšie možnosti dopravy.

Pochopenie vašej uhlíkovej stopy

Nedávny vývoj v oblasti veľkých dát a prediktívnej analýzy nám umožňuje presne merať emisie uhlíka z dopravy. To nám umožňuje ponúknuť vám úplný prehľad o vašich emisiách súvisiacich s prepravou prostredníctvom našej uhlíkovej kalkulačky a platformy seaexplorer, aby ste si mohli vybrať tie najekologickejšie služby.

Keďže chceme znížiť emisie uhlíka, v úzkej spolupráci s dopravcami testujeme biopalivá a riešenia syntetických palív. Takisto úzko spolupracujeme so združením Getting to Zero Coalition organizácie Global Maritime Forum s cieľom urýchliť vývoj lodí s nulovými emisiami do roku 2030.

Udržateľná logistika: uhlíkovo neutrálne riešenia námornej prepravy

V súčasnosti ponúkame dve úplne klimaticky neutrálne riešenia námornej prepravy – LCL a FCL Pledge. Celú uhlíkovú stopu týchto dvoch služieb kompenzujeme tak, že sa podieľame na environmentálnych projektoch. Po celom svete sa zúčastňujeme projektov zameraných na prírodu, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, pričom zároveň zachovávajú biodiverzitu a podporujú existenciu miestnych komunít. Vytvorili sme partnerstvo s rôznymi MVO, aby sme vytvorili túto skutočnú cestu k uhlíkovej neutralite. Tieto projekty sú založené na cieľoch udržateľného rozvoja podľa OSN a overili ich nezávislé organizácie s najprísnejšími medzinárodne uznávanými štandardmi. Podporou týchto projektov vytvárame uhlíkové kredity, ktoré umožňujú kompenzovať emisie zásielky.

Vedúce postavenie v zelenej logistike

Úzko spolupracujeme so všetkými dopravcami a podporujeme udržateľnú prepravu. V súvislosti s tým sme vytvorili tzv. zelené jazdné pruhy, ktoré poskytujú prioritný prístup plavidlám s nižšími emisiami. Okrem toho realizujeme ďalšie iniciatívy, napríklad:

  • Obmedzovanie pohybu prázdnych kontajnerov
  • Identifikácia zásielok, pri ktorých sa na dopravu môže namiesto nákladného vozidla použiť loď (nákladný čln)
  • Používanie kontajnerov s udržateľným dnom (napríklad z bambusu)
  • Znemožnenie prepravy nepriznaného nebezpečného tovaru, ako aj zasielania nezákonného toxického odpadu

Prečítajte si viac o našej zero carbon business model a o kompenzáciách a projektoch založených na prírode, do ktorých investujeme.

Pripoj sa k nám. Títo zákazníci sú už dnes hrdí na to, že s nami realizujú CO2 neutrálnu dopravu.