Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Námorná preprava - seaexplorer

Platforma seaexplorer spája aktuálne informácie o službách a odborné poznatky spoločnosti Kuehne+Nagel o námornej preprave.

Nájsť servis námornej prepravy, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám, môže byť zdĺhavá a náročná úloha.  Čo ak by existoval jednoduchý nástroj, ktorý by uľahčoval plánovanie a umožnil by vám optimalizovať zásielky, napríklad pokiaľ ide o spoľahlivosť, udržateľnosť a čas príchodu?

Spoločnosť Kuehne+Nagel takýto nástroj vytvorila: seaexplorer je inovatívna platforma, ktorá spája štandardné informácie o službách námornej prepravy a trasách so sofistikovanými porovnávacími údajmi, ktoré vám pomôžu vybrať najlepšiu možnosť podľa potrieb svojho podniku. Či už hľadáte službu s najnižšími emisiami uhlíka, službu s najlepším hodnotením z hľadiska spoľahlivosti alebo jednoducho službu najrýchlejšej prepravy nákladu z bodu A do bodu B, platforma seaexplorer vám poskytne optimálne možnosti. Pokročilé algoritmy vyhľadávania trás a sledovanie plavidiel v reálnom čase spoločne poskytujú všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli rozhodovať na základe faktov.

Výber ekologického riešenia dopravy je dôležitým krokom k dosiahnutiu udržateľnosti v preprave. Big dáta a prediktívna analytika nám umožňujú presne merať a kompenzovať  emisie uhlíka. Vďaka tomu vám prostredníctvom platformy seaexplorer môžeme ponúknuť dokonalý prehľad vašich emisií spojených s prepravou. Pomocou platformy seaexplorer môžete aktívne znižovať uhlíkovú stopu svojho dodávateľského reťazca a prispievať k udržateľnej globálnej námornej doprave.

  • Uskutočňujte rýchlejšie a lepšie informované rozhodnutia na základe aktuálnej polohy plavidiel a časov prepravy medzi prístavmi
  • Obsluhujte svojich zákazníkov vďaka výberu trás optimalizovaných z hľadiska rýchlosti
  • Znížte svoj dosah na životné prostredie výberom možností s nižšími emisiami
  • Optimalizujte svoj stav zásob a dodacie lehoty vďaka presným informáciám o čase prepravy s priemerným oneskorením príchodu

Objavte platformu seaexplorer.