Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Manažment kvality v Kuehne+Nagel

V Kuehne+Nagel je riadenie a zlepšovanie kvality nepretržitý, vyvíjajúci sa proces – neoddeliteľná súčasť toho, ako slúžime našim zákazníkom.

Kvalita nie je len o uznaniach alebo certifikátoch visiacich záramovaných na stene. V Kuehne+Nagel ide o hľadanie toho najlepšieho spôsobu, ako niečo urobiť a podeliť sa o to s našimi zákazníkmi, aby sme im mohli splniť naše sľuby bez ohľadu na čas alebo miesto.

Kvalitu zabezpečujeme zavedením procesov dodávateľského reťazca, ktoré dodržiavajú medzinárodné normy a predpisy a pomáhajú našim zákazníkom dosahovať ich ciele. Aby sme to dosiahli, riadime podnikanie prostredníctvom certifikovaného prístupu Plan-Do-Check-Act (PDCA). PDCA je model riadenia, ktorý sa zameriava na neustály rozvoj a vzdelávanie. Neplánujeme len riziká, ktoré sú pred nami, ale premýšľame, hodnotíme a analyzujeme aj naše minulé činy – toto učenie využívame na budúce rozhodovanie sa na základe faktov. 

Kuehne+Nagel sa zaviazala poskytovať zákazníkom a partnerom optimalizované, bezpečné a udržateľné logistické služby. Naše certifikáty pre manažment kvality sú dôkazom tohto záväzku. Preto je certifikát na stene dôležitý.

Zistite viac o našom riadení kvality a certifikátoch.