Floating Contact Form Portlet

Zverejňovač príspevkov

Udržateľnosť v oblasti námornej prepravy

Spoločnosť Kuehne+Nagel ako priekopník v odvetví proaktívne znižuje emisie CO2 svojich služieb v oblasti námornej logistiky. Svojim zákazníkom ponúkame rôzne ekologické a inovatívne riešenia dodávateľského reťazca, ktoré znižujú emisie uhlíka.

Udržateľnosť v oblasti prepravy je téma, ktorú v spoločnosti Kuehne+Nagel berieme veľmi vážne. Hoci je kontajnerová preprava už dnes najekologickejším spôsobom globálnej prepravy tovaru, úplná dekarbonizácia odvetvia logistiky bude trvať ešte 10 až 15 rokov. Kým nebudú vo väčšej miere dostupné nové palivá alebo pohonné systémy šetrné voči podnebiu, naša inovatívna stratégia udržateľnosti v rámci prepravy vám umožňuje už teraz využiť ekologickejšie možnosti dopravy.

Poznáme svoj vplyv
Najnovší vývoj v oblasti veľkých dát a prediktívnej analýzy nám umožňuje merať a presne kompenzovať svoje emisie uhlíka. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť úplný prehľad vašich emisií súvisiacich s prepravou, a to prostredníctvom našej platformy seaexplorer a globálnej emisnej kalkulačky pri námornej preprave, prostredníctvom ktorých si môžete vybrať najekologickejšie služby.

Keďže chceme znížiť emisie uhlíka, v úzkej spolupráci s dopravcami testujeme biopalivá a riešenia syntetických palív. Takisto úzko spolupracujeme so združením Getting to Zero Coalition organizácie Global Maritime Forum s cieľom urýchliť vývoj lodí s nulovými emisiami do roku 2030.

Uhlíkovo neutrálne riešenia námornej prepravy
V súčasnosti ponúkame dve úplne klimaticky neutrálne riešenia námornej prepravy – KN LCL a KN Pledge. Celú uhlíkovú stopu týchto dvoch služieb kompenzujeme tak, že sa podieľame na environmentálnych projektoch. Po celom svete sa zúčastňujeme projektov zameraných na prírodu, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, pričom zároveň zachovávajú biodiverzitu a podporujú existenciu miestnych komunít. Vytvorili sme partnerstvo s rôznymi MVO, aby sme vytvorili túto skutočnú cestu k uhlíkovej neutralite. Tieto projekty sú založené na cieľoch udržateľného rozvoja podľa OSN a overili ich nezávislé organizácie s najprísnejšími medzinárodne uznávanými štandardmi. Podporou týchto projektov vytvárame uhlíkové kredity, ktoré umožňujú kompenzovať emisie zásielky.

Vedúce postavenie v logistike
Úzko spolupracujeme so všetkými dopravcami a podporujeme udržateľnú prepravu. V súvislosti s tým sme vytvorili tzv. zelené jazdné pruhy, ktoré poskytujú prioritný prístup plavidlám s nižšími emisiami. Okrem toho realizujeme ďalšie iniciatívy, napríklad:

• Obmedzovanie pohybu prázdnych kontajnerov
• Identifikácia zásielok, pri ktorých sa na dopravu môže namiesto nákladného vozidla použiť loď (nákladný čln)
• Používanie kontajnerov s udržateľným dnom (napríklad z bambusu)
• Znemožnenie prepravy nepriznaného nebezpečného tovaru, ako aj zasielania nezákonného toxického odpadu


Prečítajte si viac o našej iniciatíve Net Zero Carbon

Títo zákazníci sú už dnes hrdí na to, že s nami realizujú CO2 neutrálnu dopravu:


Otázky a odpovede týkajúce sa neutrality CO2 v spoločnosti Kuehne+Nagel

V súčasnosti využívame údaje poskytnuté platformou SeaExplorer a emisnou kalkulačkou, ktoré sú založené na štandardoch výpočtov skupiny Clean Cargo Working Group (CCWG).

V budúcnosti budeme používať pokročilú stratégiu, ktorá využíva hlavné údaje plavidla. Emisie lodí v súčasnosti nahlasujú rôzne orgány (napr. CCWG) na súhrnnej úrovni, napríklad na úrovni obchodného kanála. Naše riešenie Logindex implementuje model založený na údajoch, ktorý poskytuje približné emisie CO2 na úrovni plavidla na základe jeho vlastností (účinnosti motora, kapacity). Emisie sa nahlasujú na základe emisií/vzdialenosti/jednotiek TEU.

 

Základ a metodológia hodnoty emisií plavidla

Emisná hodnota každého plavidla sa vypočítava pomocou prispôsobenej verzie indexu Energy Efficiency Design Index (EEDI) organizácie IMO. Model odhaduje spotrebu paliva hlavných motorov lode a predpokladá, že všetko spotrebované palivo sa premení na CO2. Pokiaľ ide o odhad spotreby paliva, model využíva údaje od poskytovateľov. Spoločnosť Clarksons napríklad poskytuje výkon motora, konkrétnu spotrebu paliva (koľko paliva sa vyžaduje na jednotku výkonu), dizajn plavidla, rýchlosť a menovitú kapacitu. Pokiaľ ide o emisie CO2 na úrovni kontajnerov, model predpokladá využitie kapacity bežné pre všetky plavidlá. Emisie sa nahlasujú na základe vzdialenosti v kilometroch. Ak sa teda toto číslo vynásobí vzdialenosťou, ktorú loď prejde, výsledkom je odhad emisií CO2 na konkrétnej trase na jednotku TEU.

Emisie CO2 zásielok sa nedajú eliminovať úplne. Kým nebude technologicky možné znížiť ich na nulu, môžeme ich kompenzovať tak, že budeme na celom svete investovať do projektov zameraných na prírodu, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov. Vytvárajú sa kredity CO2, ktoré dokazujú, že sa kompenzovalo určité množstvo emisií CO2 a zásielka sa z hľadiska CO2 neutralizovala. Spustili sme svoje vlastné prírodné projekty v Mjanmarsku a na Novom Zélande. Okrem toho kupujeme kredity globálneho portfólia environmentálnych projektov, ako je napríklad projekt národného parku Cordillera Azul v Peru a projekt obnovy a ochrany rašeliniska Katingan v Indonézii. Každý uhlíkový kredit musí absolvovať proces overenia nezávislým subjektom a zodpovedá tomu, že nevznikla alebo sa odstránila jedna tona CO2.

Vytvorili sme partnerstvo s rôznymi MVO a developermi, aby sme svojim zákazníkom pomohli vytvoriť ich vlastnú cestu k uhlíkovej neutralite. Po celom svete sa zúčastňujeme projektov zameraných na prírodu, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, pričom podporujú existenciu miestnych komunít a zachovávajú biodiverzitu a život vo voľnej prírode. Tieto projekty sú overené nezávislými organizáciami s najprísnejšími medzinárodne uznávanými štandardmi a sú založené na cieľoch udržateľného rozvoja podľa OSN. Vytvárajú uhlíkové kredity, ktoré možno využiť na kompenzáciu emisií zásielky.

Prevencia vzniku CO2 je určite lepšia než jeho kompenzácia. Kompenzácia CO2 však istotne nepredstavuje predaj odpustkov. Umožňuje kompenzáciu emisií, ktorým sa dá ťažko vyhnúť, a celkovo vedie k lepšej ochrane podnebia.

Jeden hektár lesa filtruje zo vzduchu až 50 ton sadzí a prachu, vytvára približne 100 000 metrov kubických novej podzemnej vody, ročne uvoľňuje 15 až 30 ton kyslíka a viaže až 10,6 tony CO2. Ak však chceme obmedziť nárast teploty atmosféry, nestačí len zastaviť plienenie tohto zdroja.

Tento živý lapač CO2 je nutné chrániť a zalesňovať. Príroda totiž predstavuje viac ako jednu tretinu riešenia problému s podnebím do roku 2030. Riešenia zamerané na prírodu zahŕňajú všetky činnosti, ktoré sa týkajú ochrany alebo rekultivácie prírodných ekosystémov, ako sú napríklad lesy, pasienky a mokriny, s cieľom znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére. Každá z týchto činností má za následok biologické zachytávanie a ukladanie CO2, zvyčajne v rámci procesu fotosyntézy. Toto úsilie sa zaväzujeme podporovať prostredníctvom našich programov kompenzácie.

 

[Zdroj: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]

Prečítajte si viac v našich najčastejších otázkach týkajúcich sa neutrality CO2