Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Námorná preprava: Preprava kontajnerov

Jednou z najdôležitejších súčastí medzinárodného obchodovania je preprava. Čím väčšia je prepravná vzdialenosť a čím viac krajín či kontinentov musí zásielka prejsť, tým väčšie nároky sú na logistiku. Približne 80 % globálnej medzinárodnej prepravy realizuje námorná preprava. V jednom lodnom kontajneri môžu byť rôzne druhy tovaru od viacerých výrobcov a pre niekoľkých zákazníkov. Preprava kontajnerov je tak skutočne komplikovaným a komplexným produktom, ktorý je zabezpečovaný viacerými intermodálnymi prepravnými prostriedkami a jeho súčasťou je množstvo menších služieb.

Príprava na prepravu

Bez ohľadu na to, či plánujete tovar doviezť alebo naopak vyviezť, správna príprava na prepravu už počas výroby dokáže ušetriť veľa času, peňazí a zabrániť zbytočnému stresu. Pred realizáciou prepravy je dôležité zistiť všetky náležitosti, ktoré sú spojené s daným tovarom. To platí rovnako pre import aj pre export. Uvádzame to najdôležitejšie, na čo by ste určite nemali zabudnúť. 

Import

Pri dovoze tovaru je dôležité predovšetkým:

  • Mať zadefinované dodacie podmienky – kto a do akého bodu hradí prepravu a je zodpovedný za daný tovar (EXW, FCA, FOB a podobne).
  • Zabezpečiť zodpovedajúce balenie tak, aby bol tovar dostatočne chránený proti poškodeniu.
  • Vždy zvážiť poistenie zásielky – preprava kontajnerov, predovšetkým pri námornej preprave, je riziková vzhľadom na možné nepriaznivé poveternostné podmienky. Známe sú však aj únosy lodí, prípadne zablokovanie lodí v dôsledku havárie v prieplave a tým oddialenie termínu dodávky a podobne.
  • Zistiť colné a daňové náležitosti v cieľovej destinácii – správny colný HS kód, potrebné certifikáty pre vstup do EÚ a pre správne importné colné konanie.

Export

Ak tovar vyvážate a zabezpečenie prepravy je na vašich pleciach, budete potrebovať najmä:

  • Mať zadefinované dodacie podmienky – kto a do akého bodu hradí prepravu a je zodpovedný za daný tovar (EXW, FCA, FOB a podobne).
  • Správne a bezpečné balenie tovaru v závislosti od jeho povahy.
  • Preveriť importné pravidlá krajiny, do ktorej putuje zásielka, a zabezpečiť všetky doklady k bezproblémovému prijatiu zásielky v danej krajine.
  • Naplánovať ideálne trasovanie s cieľom zabezpečenia čo najlepšej efektivity pri preprave.
  • Vždy zvážiť poistenie zásielky – preprava kontajnerov, predovšetkým pri námornej preprave, je riziková vzhľadom na možné nepriaznivé poveternostné podmienky. Známe sú však aj únosy lodí, prípadne zablokovanie lodí v dôsledku havárie v prieplave a tým oddialenie termínu dodávky a podobne.

Plánovanie ideálnej trasy

Zákazník vždy vie, odkiaľ a kam potrebuje prepraviť svoju zásielku. Na prepravnej spoločnosti je, aby mu navrhla ideálnu trasu podľa jeho potrieb a možností. Prepravca tak potrebuje vopred poznať jeho preferencie. Základom je vedieť, či zákazník potrebuje svoj tovar doručiť čo najrýchlejšie alebo či je hlavným faktorom cena. Spoločne s kombináciou ďalších faktorov akými sú objem zásielky, spoľahlivosť prepravy či čoraz populárnejšie ekologické hľadisko bude určený konkrétny druh servisu. Na veľké interkontinentálne vzdialenosti sa využíva predovšetkým letecká a námorná doprava a do cieľového miesta sa následne z prístavov či letísk dopĺňa železničná a cestná doprava.  

Platforma Seaxplorer pre efektívnu prepravu kontajnerov

Naši zákazníci majú na plánovanie námornej prepravy k dispozícii inovatívnu platformu seaexplorer. Tá ponúka na výber najvhodnejšiu trasu podľa ich preferencií – najkratšiu, najspoľahlivejšiu, prípadne najekologickejšiu trasu, s najnižšími emisiami uhlíka. Seaexplorer je typickým príkladom moderného nástroja, ktorý výrazne zvyšuje efektivitu a pomáha tak nielen klientovi, ale aj prepravcovi. Spája štandardné informácie o službách námornej prepravy a trasách so sofistikovanými porovnávacími údajmi. Je jedným z nástrojov pre zabezpečenie čo najefektívnejšej prepravy kontajnerov.

Neštandardné zásielky

Štandardná preprava kontajnerov sa realizuje v 20´ alebo 40´ stopových kontajneroch, t.j. v kontajneroch s vnútornou dĺžkou 5,9 m alebo 12 m a šírkou 2,35 m. Maximálna hmotnosť nákladu v kontajneri závisí od konkrétnej nosnosti kontajnera, prípadne ju stanovuje pre svoje servisy každá lodiarska spoločnosť, v priemere je to však cca 22 ton tovaru. V prípade, že je zásielka rozmerovo väčšia alebo váhovo ťažšia, jedná sa o nadrozmernú alebo nadmernú zásielku. Za neštandardné zásielky sa považujú aj vybrané druhy tovarov - napríklad farmaceutické výrobky, tovary s regulovanou teplotou, potravinový tovar podliehajúci skaze, umelecké diela s vysokou hodnotou a podobne. Máme bohaté skúsenosti aj s realizáciou neštandardných zásielok.

Okamžitá cenová ponuka

Vďaka službe myKN dokážete vybaviť prepravu čohokoľvek a kamkoľvek. Po zaregistrovaní sa a vyplnení požadovaných informácií získate okamžite cenovú ponuku na prepravu vašej zásielky. Rovnako pre kusové zásielky bez naplnenia celého kontajnera (LCL) ako aj pre celokontajnerové zásielky (FCL). Návod ako rýchlo a jednoducho získať cenovú ponuku so službou myKN si pozrite TU

kontajnerová preprava cena