Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Zmena sídla a bankového spojenia

Spoločnosť Kuehne+Nagel na Slovensku má od februára 2024 nové sídlo a nové bankové spojenie.

Zmena adresy sídla a bankového spojenia

Od 27. februára 2024 máme novú adresu sídla a takisto nové bankové spojenie. Všetky ďalšie platby, prosím, uskutočňujte na naše nové číslo účtu, ktoré nájdete aj v záhlaví faktúr. 

Nová adresa

KUEHNE + NAGEL, s. r. o.
Mlynské Nivy 5 (budova Nivy Tower)
821 09 Bratislava

 

Nové bankové spojenie

Deutsche Bank AG, Corporate Bank
IBAN: DE55 2007 0000 0392 0865 00
BIC/SWIFT: DEUTDEHHXXX