Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Ako rozvážame Považský cukor

Kuehne+Nagel pomáha zachovať tradíciu poskytovaním špičkových služieb kontraktnej logistiky jednému z dvoch posledných cukrovarov u nás. So spoločnosťou Považský cukor a.s. spolupracuje dlhodobo a zásobuje maloobchodníkov na celom Slovensku.

Sezóna zvyšuje nároky na logistiku

Blíži sa obľúbená letná sezóna zavárania a výroby džemov. Práve v období, keď sa zberá úroda a spracúva sa v domácnostiach a v potravinárskych podnikoch, stúpa aj množstvo prepraveného cukru. So sezónnymi špičkami pomáhame nášmu klientovi Považský cukor a.s. aj my v Kuehne+Nagel. Spolupracujeme od roku 2017. 

Od skladovania až po prepravu cukru

"Naším cieľom bolo centralizovať distribúciu a tým aj zjednodušiť a vylepšiť procesy spojené so skladovaním a následnou distribúciou finálnych výrobkov k našim odberateľom. V roku 2017 sme preto začali spolupracovať so spoločnosťou Kuehne+Nagel v oblasti skladovania. Išlo o prenájom a prevádzka distribučného centra v Dubnici nad Váhom," opisuje začiatok spolupráce Ľuboš Tomaník, prokurista a Head of Supply Chain SK, Považský cukor a.s. Vzájomná spolupráca bola neskôr rozšírená o oblasť cestnej prepravy tovaru. Od januára 2020 Kuehne+Nagel prevzal aj distribúciu cukru v rámci Slovenska a prevozy cukru do a z externých skladov na Slovensku. V tom istom roku pribudla tiež preprava cukru do Maďarska, a to pre retailových zákazníkov. Spolupráca na tejto úrovni trvá dodnes.

Základom dlhodobej spolupráce je samozrejme aj znalosť skladovaného a prepravovaného tovaru. Okrem toho, že cukor je komodita, je to i potravina. A na potraviny sa vzťahuje celá množina zákonov, noriem a nariadení. Napríklad sklad cukru, ktorý je vzdialený iba niekoľko kilometrov od výrobného závodu, je budova triedy A s celkovou rozlohou 10 000 m2 a je schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Keďže cukor má schopnosť absorbovať vlhkosť a pachy z okolia, je potrebné počas skladovania dodržiavať zadefinované teplotné podmienky. V distribučnom centre Kuehne+Nagel v Dubnici nad Váhom je celoročne udržiavaná stabilná teplota. Vďaka tomu sa cukor skladuje v dobrej kondícii a zabraňuje sa jeho prípadnému tvrdnutiu, ktoré môže nastať pri veľkých teplotných výkyvoch. 

Bezpečne zo skladu do regálov

Legislatíva upravuje tiež podmienky prepravy cukru. Vozidlá musia spĺňať atribúty pre prepravu potravín, ako sú čistota, prekrytie a ochrana nákladu voči poveternostným podmienkam a podobne. Pre Považksý cukor prepravujeme predovšetkým balený tovar určený pre potravinársky priemysel, teda jednotonové BIG-BAGy a 25 kg vrecia, ale aj retailové produkty - známe kilové balenia a tiež menšie balenia cukru. Tie prepravujeme na europaletách. Od jesene 2022 až do decembra sme prepravovali pre maloobchodníkov v Maďarsku približne 15 súprav týždenne.

Úspešná a dlhodobá spolupráca postavená na vzájomnej dôvere a odbornosti, umožňuje klientovi Považský cukor a.s. využívať všetky možnosti kontraktnej logistiky. Kuehne+Nagel napríklad zabezpečila prepravu dvoch plných návesov z Dánska do Grécka, ktoré prešli vyše 2800 kilometrov.