Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Ako sa vyrovnať s rastúcou nespoľahlivosťou v námornej preprave

Vaše zásielky nie je možné naložiť alebo nedorazia včas? Vyššie náklady a zvýšené ceny za prepravu ovplyvňujú váš dodávateľský reťazec? Máte skúsenosti s nedostatkom tovaru spôsobeným nízkou úrovňou zásob? Čo je príčinou týchto problémov a čo môžete urobiť, aby ste túto situáciu zvládli?

Aké sú dôvody nespoľahlivosti v námornej doprave?

Na začiatku roka 2020, keď naplno vypukla globálna panémia, boli štáty nútené pristúpiť k lockdownom, čo malo za následok, že viaceré fabriky a továrne dočasne obmedzili alebo úplne zrušili svoju prevádzku. Vplyvom nižšej výroby globálne objemy v námornej doprave výrazne poklesli. Situácia trvala približne 4 mesiace a v druhej polovici roka sa globálny obchod začal rýchlo zotavovať, čo spôsobilo obrovský rast v dopyte.

  • Nedostatok voľných kontajnerov:  Náhle zvýšenie objemu malo za následok vážne problémy s premiestnením prázdnych kontajnerov, čo spôsobilo prudký pokles v globálnej dostupnosti vybavenia.
  • Preťaženie prístavov: Prístavy na celom svete zažívajú väčšie preťaženie ako kedykoľvek predtým. Na zabezpečenie plynulého pohybu nákladu nie je dostatok zdrojov.

Riešenie a odporúčania

Aktuálnu nespoľahlivosť môžete kompenzovať prístupom k našej globálnej sieti služieb spojenej s našimi znalosťami a plne integrovaným digitálnym riešením.

  • Spoľahlivosť a flexibilita plánovania: Status spoločnosti Kuehne + Nagel ako najväčšieho partnera zo všetkých 3 aliancií - 2M, Ocean Alliance a THE Alliance - a ďalších nezávislých dopravcov na trhu vám poskytuje bezpečnosť rozsiahlej globálnej siete, ktorá pomáha znižovať riziká vo vašich dodávateľských reťazcoch.

  • Širšia ponuka odchodov: Ponúkaním viacerých termínov plavieb z jedného prístavu pomáhame s výzvami v procesoch exportu, ako napríklad oneskorenie vo výrobe, nedostatok vybavenia alebo zmeny harmonogramu plavidiel.

  • Alternatívne smerovanie: Ponúkame alternatívne trasy na urýchlenie vášho dodávateľského reťazca a zabezpečenie toho, aby sa tovar dostal k vašim zákazníkom včas.
  • Vylepšený výkon: Vďaka našim plne integrovaným systémom a procesom, poznatkom založeným na dátach a inovatívnych technologických riešeniach zaisťujeme, že váša zásielka dorazí včas a s minimálnymi neplánovanými nákladmi. Využívate výhody úplnej viditeľnosti celého vášho dodávateľského reťazca, či už sledovania míľnikov, vašich dodávateľov alebo objednávok v zakazníckom portáli myKN
  • seaexplorer: Platforma seaexplorer spoločnosti Kuehne + Nagel vám pomáha eliminovať potenciálne riziká.