Námorná preprava | Letecká preprava | Cestná preprava | Kontraktná logistika

Spoločnosť Kuehne + Nagel patrí na slovenskom špedičnom trhu medzi logistických lídrov. Prostredníctvom skúsených 135 zamestnancov v pobočkách v Bratislave, Senci, Dubnici nad Váhom a Košiciach poskytuje prvotriedne služby lokálnym aj medzinárodným zákazníkom. Spoločnosť ponúka komplexné portfólio služieb námornej, leteckej, cestnej prepravy a kontraktnej logistiky neustále rastúcemu množstvu klientov. Široký záber služieb a spolupráca s prvotriednymi dopravnými spoločnosťami umožňuje Kuehne + Nagel flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu a svojich zákazníkov.