Námorná preprava | Letecká preprava | Cestná preprava | Kontraktná logistika

Spoločnosť Kuehne + Nagel patrí na slovenskom špedičnom trhu medzi logistických lídrov. So zastúpením v Bratislave, Senci, Dubnici nad Váhom a Košiciach zamestnáva viac ako 160 logistických špecialistov, poskytujúcich prvotriedne služby lokálnym aj medzinárodným zákazníkom. Spoločnosť ponúka komplexné portfólio služieb námornej, leteckej a cestnej prepravy a kontraktnej logistiky neustále rastúcemu množstvu klientov. Široký záber služieb a spolupráca s prvotriednymi dopravnými spoločnosťami umožňuje Kuehne + Nagel flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu a svojich zákazníkov.