Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Linka dôverného hlásenia

V prípade, že si nie ste istý či niečo je v súlade s etickými princípmi obchodu môžete vždy kontaktovať Kuehne+Nagel Linku dôverného hlásenia.

Linka dôverného hlásenia

Ako jeden z popredných svetových poskytovateľov logistických služieb veríme, že kľúčom k nášmu úspechu je čestnosť našej spoločnosti vo vzťahu ku kolegom, klientom, obchodným partnerom, akcionárom, ako aj celej verejnosti.

Ak chcete hlásiť problém, prosím kliknite nižšie a dostanete sa na Linku dôverného hlásenia (Confidential Reporting Line - CRL) Kuehne+Nagel.


Zásada neuplatňovania odvetných opatrení

Nikto kto podá sťažnosť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia sa nemusí obávať odvetných opatrení a bude pod ochranou Kuehne+Nagel a miestnych zákonov. Avšak zámerné poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií môže mať dôsledky voči Vašej osobe.