Floating Contact Form Portlet
Zverejňovač príspevkov

Späť Letecká preprava časovo kritických zásielok

Dcérska spoločnosť Kuehne+Nagel Quick International ponúka 40 rokov skúseností a určuje štandard v oblasti poskytovania riešení prepravy pri nedostatku času.

Hľadáte poskytovateľa, ktorý sa postará o vaše balíky, ak máte málo času alebo sú citlivé na teplotu? Môžete sa spoľahnúť na našich partnerov v spoločnosti Quick. Jej tím odborníkov na logistiku poskytuje prispôsobené riešenia urgentnej prepravy.

Tím spoločnosti Quick ponúka všetky služby od projektového manažmentu cez riešenia dopravy až po zabezpečenie súladu a ešte oveľa viac, pričom sa zameriava na poskytovanie všestrannej logistickej podpory. Bez ohľadu na to, či pôsobíte v oblasti zdravotníctva, biologických vied, farmaceutiky, biotechnológií, letectva, moderných technológií, výroby alebo IT, spoločnosť Quick splní aj časovo najnáročnejšie úlohy v stanovenom termíne, prípadne ešte skôr. Budete môcť nepretržite využívať služby špeciálne vyškolených odborníkov, ktorí sa zamerajú na urýchlenie bezproblémového, bezpečného a včasného doručenia vašich najdôležitejších zásielok.

Máte urgentnú zásielku? Bližšie informácie o službe Vám poskytneme na tel. čísle +421 907 376 391.

Spoločnosť Quick má štyri divízie so špecializovanými tímami, ktoré dôkladne poznajú riadenie logistiky vo vašom odvetví:

Quick Specialized Healthcare Logistics (špecializovaná logistika v zdravotníctve)

Spoločnosť Quick už 40 rokov pomáha zdravotníckym spoločnostiam pri najdôležitejších procesoch a prináša prispôsobené riešenia, ktoré zachraňujú životy. Spoločnosť Quick každý deň bezpečne prepravuje ľudské orgány, tkanivo, krvné produkty, osobné lieky a zdravotnícke pomôcky. Vďaka jedinečným odborným znalostiam v oblasti logistiky budeme s vašimi najdôležitejšími zásielkami vždy pracovať so zodpovednosťou, spoľahlivosťou a starostlivosťou na najvyššej úrovni.

Sterling Global Aviation Logistics (globálna logistika v letectve)

Na spoločnosť Sterling, ktorá je poprednou logistickou spoločnosťou v leteckom priemysle, sa môžete spoľahnúť. Jej cieľom je, aby vaše lietadlá na zemi boli čo najskôr znova vo vzduchu. Spoločnosť Sterling sa špecializuje na lietadlá na zemi. Jej tím odborníkov na logistiku je neustále k dispozícii a stará sa o to, aby sa najdôležitejšie súčasti vašich lietadiel (veľké aj malé) doručili podľa toho, kedy a kde ich potrebujete.

QuickSTAT Global Life Science Logistics (globálna logistika v biologických vedách)

Vaše vzorky určené na klinický výskum, testované lieky a biologický materiál, ktoré sú urgentné a citlivé na teplotu, sa musia spracovať s mimoriadnou obozretnosťou, a to v každej fáze od skúšania až po liečbu. Na tento účel spoločnosť QuickSTAT nepretržite poskytuje logistické a dopravné riešenia. Spoločnosti v oblasti biologických vied na celom svete dôverujú spoločnosti QuickSTAT, ktorá im pomáha prinášať na trh dôležité nové lieky a lekárske postupy.

Quick Specialty Logistics (špecializovaná logistika)

Ak máte naliehavé a zložité požiadavky v oblasti logistiky, sme tu pre vás. Spoločnosť Quick Specialty Logistics plní od roku 1981 aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré vo svete technológií nie sú ničím výnimočným. Vďaka globálnemu tímu odborníkov na projektový manažment budete môcť naplno využiť všestrannú logistiku spoločnosti Quick v oblasti technológií, rýchle a bezpečné riešenia s uzavretým cyklom a nepretržitý prístup k regulačnému poradenstvu a podpore.

Všetky organizačné jednotky spoločnosti Quick venujú rovnako veľkú pozornosť riadeniu vašich urgentných zásielok a poskytujú vám tieto výhody:

  • Nepretržitá odborná podpora: Získate optimálne poradenstvo a informácie prispôsobené vašim špecifickým projektom – od informácií o regulačnom a colnom súlade a zaraďovaní nebezpečného tovaru až po výber obalu a optimalizáciu trás.
  • Globálny dosah s doručením do celého sveta: Spoločnosť Quick doručí vašu zásielku kamkoľvek, pričom bude aktívne riadiť jej cestu v rámci krajiny alebo kdekoľvek na svete. Naše dlhoročné vzťahy s globálnou sieťou leteckých spoločností nám umožňujú zvoliť pre vaše zásielky najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu trasu.
  • Špičkové IT riešenia: Technológie spoločnosti Quick vám poskytnú prístup k najpokročilejšiemu softvéru v oblasti logistiky dodávateľského reťazca v odvetví. Vďaka nim bude každá zásielka doručená načas a bude spĺňať všetky požiadavky vášho dodávateľského reťazca.
  • Monitorovanie zásielok: Pri dosiahnutí každého medzníka dostanete oznámenie o sledovaní v reálnom čase. Spoločnosť Quick navyše monitoruje stav zásielky a dokumentáciu priebehu, aby sa zabezpečila integrita vašich zásielok.
  • Pohotovostné plánovanie: Keďže chceme mať istotu, že sa vaše zásielky doručia v príslušnom termíne, monitorujeme výstrahy leteckých spoločností a udalosti na celom svete, napríklad počasie, globálne udalosti a bezpečnostné hrozby, posudzujeme optimálne trasy a stanovujeme pohotovostné plány.
  • Metrika KPI: Získate prístup k metrike kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), ktoré merajú činnosti spoločnosti Quick, výkonnosť poskytovateľov služieb a efektívnosť dodávateľského reťazca.

Ak potrebujete partnera, ktorý sa postará o vaše zásielky pri nedostatku času, obráťte sa ešte dnes na niektorého z odborníkov na logistiku spoločnosti Quick.