Spoločnosť Kuehne + Nagel ponúka pre strojárenské spoločnosti komplexné logistické služby, vďaka ktorým sa procesy našich klientov stávajú rýchlejšími a flexibilnejšími.

  • Energetika
  • Baníctvo a výstavba
  • Automatizácia
  • Ťažký strojárenský priemysel
  • Koľajové vozidla a doprava
  • Zdravotnícke vybavenie
  • Výrobky z papiera a vlákien
  • Zabezpečenie budov