Spoločnosť Kuehne + Nagel sa zaujíma o inovácie. Napokon aj vďaka nášmu inovatívnemu prístupu k logistike patríme dlhodobo k lídrom v oblasti poskytovania logistických služieb v rámci celého sveta. Náš záujem o inovácie tak napomáha vytvára pre zákazníkov flexibilné, konkurencieschopné logistické riešenia.

Ponuka našich služieb umožňuje klientom redukovať zásoby tovaru na sklade, znižovať distribučné náklady a urýchliť predstavovanie nových produktov. Navyše, sme schopní redukovať komplexnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom neustáleho sledovania a monitoringu vo všetkých druhoch prepravy. Naši operatívni pracovníci pracujú v súlade s koncepciami zameranými na bezpečnosť a prechádzanie stratám, a tak minimalizujú riziko naprieč celým dodávateľským reťazcom. Rozumieme špecifickým potrebám a požiadavkám nasledujúcich segmentov trhu:

  • Spotrebná elektronika
  • Počítače a kancelárske vybavenie
  • Elektronické súčiastky a polovodiče
  • Telekomunikačné súčiastky a zariadenia