Riešenie KN EuroLink vám poskytne spoľahlivý a vysoko efektívny servis pre zberné zásielky.
S fixne stanoveným harmonogramom prepráv a s rýchlymi dodacími lehotami vám naša sieť poskytne úplné distribučné pokrytie celej Európy. Prinášame vám tie najlepšie riešenia s cieľom naplnenia všetkých vašich logistických potrieb.

KN EuroLink ponúka celú škálu logistických služieb

 • fixné dodacie lehoty od vyzdvihnutia zásielky až po miesto jej doručenia
 • viditeľnosť pohybu zásielok prostredníctvom prelomového monitorovacieho systému KN Login
 • preprava nebezpečného  tovaru v súlade s ADR / IMO predpismi
 • spoľahlivé doručovanie vášho tovaru od dverí k dverám po celej Európe
 • servis s fixne stanoveným harmonogramom prepráv pre vaše domáce či medzinárodné zberné zásielky
 • medzinárodná sieť pre zberné zásielky s kompletným distribučným pokrytím 

   

    

    

    

    

    

Služby s pridanou hodnotou

 • avizovanie doručovania zásielok príjemcovi
 • poistenie prepravy vašich zásielok s produktom KN Sure
 • zákaznícky prispôsobený KN Login systém
 • ePOD (elektronické potvrdenie o doručení) v tlačenej forme

Riešenie KN EuroLink zahŕňa

 • fixne stanovený harmonogram odjazdov pre maximálnu flexibilitu vami požadovanej prepravy
 • spoľahlivé dodacie lehoty
 • integrovanú sieť pre medzinárodné zberné zásielky v rámci Európy
 • poistenie prepravy vašich zásielok s produktom KN Sure
 • úplnú transparentnosť pohybu vašich zásielok prostredníctvom webového monitorovacieho systému KN login
 • Kuehne + Nagel je spoľahlivý partner, ktorý využíva svoje odborné znalosti vo Vváš prospech

Preukázateľný výkon

 • úspešnosť dodržiavania deklarovaných dodacích lehôt v dňoch, dosahuje viac ako 98%
 • vytvorenie informácie o doručení (IOD) najneskôr do 12:00 hod. v deň po doručení (po - pia) dosahuje viac ako 95%-nú úspešnosť
 • ePOD (elektronický doklad o doručení, v tlačenej forme) - na požiadanie

Viditeľnosť a monitoring so systémom
KN Login

  • Stav medzníkov v rámci prepravného procesu
  • ePOD (elektronické potvrdenie o doručení)
  • Reporty prispôsobené potrebám zákazníka (voliteľné)

  Zistite viac