Spoľahlivý partner pre kamiónovú prepravu v rámci celej Európy prostredníctvom služieb celokamiónovej prepravy - FTL, dokládkového servisu - LTL a servis zbernej služby 

Naša logistická sieť pre cestnú prepravu zastrešuje v rámci 38 krajín Európy FTL a LTL prepravy a servis zbernej služby . Všetky krajiny sú prepojené celoeurópskym systémom partnerských prekladísk, dopĺňaných priamymi linkami zabezpečujúcimi doručovanie zásielok od dverí k dverám.