Pripravte seba a vaše zásielky na Brexit


Spoločnosť Kuehne + Nagel pôsobí ako dôverný poradca pracovnej skupiny vlády Spojeného kráľovstva pre cezhraničnú logistiku, ktorá má eliminovať dopady výstupu Veľkej Británie z Európskej únie na všetky subjekty v rámci medzinárodnej prepavy tovaru. Preto sme v ideálnej pozícii, aby sme mohli spracovať colné konania vo Veľkej Británii efektívne a v súlade s platnou legislatívou.

Blíži sa Brexit

Dôsledkom výstupu Veľkej Británie z EÚ bude, že na každú zásielku smerujúcu z a do Veľkej Británie sa bude vzťahovať colné konanie.

V Kuehne + Nagel je našou najvyššou prioritou zabezpečiť plynulý priebeh prepravy vášho tovaru aj po Brexite. Zostavili sme pre vás užitočný zoznam, ktorého cieľom je vám poskytnúť všetky potrebné informácie súvisiace s prepravou vášho tovaru medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou po Brexite.

 

Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite

Čo budeme od vás potrebovať:

 • SPLNOMOCNENIE NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE
  Vďaka dokumentu splnomocnenia vás bude Kuehne + Nagel môcť zastupovať ako priamy zástupca pri vypĺňaní colných vyhlásení a komunikovať s colnými úradmi. Splnomocnenie stačí vyplniť iba raz.
 • EORI ČíSLO PRÍJEMCOV A ODOSIELATEĽOV
  Registračné a identifikačné číslo (EORI) je prepokladom pre colné vybavenie tovaru v Európskej únii a vo Veľkej Británii. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.
 • ČÍSLO FAKTÚRY A MENA NA FAKTÚRE
  Zahrnuté v obchodnej faktúre.
 • COLNÉ ČÍSLO TOVARU - HS KÓD
  Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka.
 • POPIS TOVARU
  Stručný opis tovaru.
 • HODNOTA TOVARU
  Peňažná hodnota tovaru a meny na výpočet cla a dane z pridanej hodnoty.
 • INCOTERMS
  Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné vybavenie a súvisiace colné náklady.

 

Naše odporúčanie pre prepravu do Veľkej Británie

Vzhľadom na blížiaci sa Brexit a na množstvo legislatívnych podmienok a administratívnych úkonov súvisiacich s colným konaním v záujme urýchlenia pohybu tovaru zaviedla vláda Spojeného kráľovstva dočasne zjednodušené postupy colného konania (Transitional Simplified Procedures). Zjednodušené postupy colného konania (TSP) znižujú množstvo informácií, ktoré musia britskí priíjemcovia tovaru uviesť v dovoznom colnom vyhlásení, keď tovar prekračuje hranice. Zjednodušené postupy sú použiteľné pre väčšinu druhov tovarou (okrem napr. nebezpečného tovaru). Pre prístup k výhodám zjednodušených postupov v colnom konaní sa musí britský príjemca tovaru zaregistrovať pre TSP. Po registrácii je potrebné poskytnúť spoločnosti Kuehne + Nagel registračné číslo TSP.

Pozor:
Ak spoločnosť Kuehne + Nagel nemá obchodný vzťah s príjemcom, nie je nám z právneho hľadiska povinný poskytnúť jeho registračné číslo TSP. Tento prípad sa týka predovšetkým zásielok spoločností so sídlom v EÚ smerujúcich do Veľkej Británie.

Samotné používanie zjednodušených postupov colného konania zmierňuje riziko oneskorení na hraniciach, pretože znižuje množstvo informácií, ktoré musíte uviesť v dovoznom vyhlásení. pri predkladaní TSP čísla sa colné konanie nemusí robiť okamžite na hranici, takže väčšina zásielok nebude musieť čakať na colné vybavenie v prístave.


Contact Kuehne + Nagel

Skontaktujte sa s nami

Potrebujete sa poradiť, aké zmeny na váš čakjú po  Brexite

Kontaktujte nás
download

Stiahnite si checklist

Stiahnite si náš
BREXIT zoznam

Stiahnite si zoznam teraz
download

Stiahnite si TSP Flyer

Stiahnite si

TSP Flyer

Stiahnite si TSP Flyer