Pripravte seba a vaše zásielky na Brexit


Spoločnosť Kuehne + Nagel pôsobí ako dôverný poradca pracovnej skupiny vlády Spojeného kráľovstva pre cezhraničnú logistiku, ktorá má eliminovať dopady výstupu Veľkej Británie z Európskej únie na všetky subjekty v rámci medzinárodnej prepavy tovaru. Preto sme v ideálnej pozícii, aby sme mohli spracovať colné konania vo Veľkej Británii efektívne a v súlade s platnou legislatívou.

Blíži sa Brexit

Dôsledkom výstupu Veľkej Británie z EÚ bude, že na každú zásielku smerujúcu z a do Veľkej Británie sa bude vzťahovať colné konanie.

V Kuehne + Nagel je našou najvyššou prioritou zabezpečiť plynulý priebeh prepravy vášho tovaru aj po Brexite. Zostavili sme pre vás užitočný zoznam, ktorého cieľom je vám poskytnúť všetky potrebné informácie súvisiace s prepravou vášho tovaru medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou po Brexite.

 

Zastúpime vás v colných konaniach po Brexite

Čo budeme od vás potrebovať:

 • SPLNOMOCNENIE NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE
  Vďaka dokumentu splnomocnenia vás bude Kuehne + Nagel môcť zastupovať ako priamy zástupca pri vypĺňaní colných vyhlásení a komunikovať s colnými úradmi. Splnomocnenie stačí vyplniť iba raz.
 • EORI ČíSLO PRÍJEMCOV A ODOSIELATEĽOV
  Registračné a identifikačné číslo (EORI) je prepokladom pre colné vybavenie tovaru v Európskej únii a vo Veľkej Británii. Na Slovensku registruje EORI číslo Finančná správa Slovenskej republiky.
 • ČÍSLO FAKTÚRY A MENA NA FAKTÚRE
  Zahrnuté v obchodnej faktúre.
 • COLNÉ ČÍSLO TOVARU - HS KÓD
  Každý tovar musí mať HS kód podľa platného Colného sadzobníka.
 • POPIS TOVARU
  Stručný opis tovaru.
 • HODNOTA TOVARU
  Peňažná hodnota tovaru a meny na výpočet cla a dane z pridanej hodnoty.
 • INCOTERMS
  Informácia o dodacej podmienke, na základe ktorej je ustanovené, kto je zodpovedný za colné vybavenie a súvisiace colné náklady.

 

Naše odporúčanie pre prepravu do Veľkej Británie

Vzhľadom na blížiaci sa Brexit a na množstvo legislatívnych podmienok a administratívnych úkonov súvisiacich s colným konaním v záujme urýchlenia pohybu tovaru zaviedla vláda Spojeného kráľovstva dočasne zjednodušené postupy colného konania (Transitional Simplified Procedures). Zjednodušené postupy colného konania (TSP) znižujú množstvo informácií, ktoré musia britskí priíjemcovia tovaru uviesť v dovoznom colnom vyhlásení, keď tovar prekračuje hranice. Zjednodušené postupy sú použiteľné pre väčšinu druhov tovarou (okrem napr. nebezpečného tovaru). Pre prístup k výhodám zjednodušených postupov v colnom konaní sa musí britský príjemca tovaru zaregistrovať pre TSP. Po registrácii je potrebné poskytnúť spoločnosti Kuehne + Nagel registračné číslo TSP.

Pozor:
Ak spoločnosť Kuehne + Nagel nemá obchodný vzťah s príjemcom, nie je nám z právneho hľadiska povinný poskytnúť jeho registračné číslo TSP. Tento prípad sa týka predovšetkým zásielok spoločností so sídlom v EÚ smerujúcich do Veľkej Británie.

Samotné používanie zjednodušených postupov colného konania zmierňuje riziko oneskorení na hraniciach, pretože znižuje množstvo informácií, ktoré musíte uviesť v dovoznom vyhlásení. pri predkladaní TSP čísla sa colné konanie nemusí robiť okamžite na hranici, takže väčšina zásielok nebude musieť čakať na colné vybavenie v prístave.