Prečo je poistenie prepravy zásielok dôležité?

Bez ohľadu či sa jedná o pozemnú, leteckú či námornú prepravu, zodpovednosť dopravcu je v značnej miere limitovaná – obvykle za 1 kg. Lokálne aj medzinárodné právo, ako aj zmluvy s dopravcami upravujúcimi prepravu tovaru často vylučujú alebo obmedzujú poistné plnenie pre koncového zákazníka.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI:

 • Letecká preprava (Montreal Convention) 19 SDR* za kg
 • Námorná preprava (Hauge Visby Rules) 2 SDR* za kg alebo 666,67 SDR* na zásielku
 • Cestná preprava (CMR) 8,33 SDR* za kg
 • Železničná preprava (CIM) 17 SDR* za kg

*SDR predstavuje "Special Drawing Rights" - zvláštne práva čerpania


Poistenie prepravy nebolo nikdy predtým také jednoduché

Všetky zásielky prepravované s Kuehne + Nagel sú spracované s najvyššou starostlivosťou a pozornosťou. Napriek tomu bude v odvetví akým je logistika vždy existovať určité riziko. Okrem špecializovaných odborníkov pracujeme v moderných priestoroch, so štandardizovanými procesmi a kvalitným vybavením, kde sú všetky tieto zložky plne certifikované a nezávisle kontrolované. Produkt KN Sure je prispôsobený Vašim potrebám tak, aby ste mali počas každej prepravy tovaru kľudnú myseľ.

Vzhľadom k mimoriadnym odborným znalostiam a objemom prepráv poskytujeme poistenie prepravy za konkurencieschopné ceny. Naši poisťovací špecialisti, pôsobiaci v 30 krajinách, poskytujú flexibilné poistné riešenia prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov.

Ak aj nastane akékoľvek poškodenie či strata tovaru počas prepravy, vybavovanie poistnej udalosti je s našim poistením oveľa jednoduchší.
Ponúkame 3 typy poistení KN Sure:

 • KN Sure SPOT - jednoduché jednorázové poistenie
 • KN Sure FLEX - predstavuje balík služieb garantujúci poistenie zásielok prepravovaných cez Kuehne + Nagel s možnosťou jeho prerušenia kedykoľvek budete chcieť.
 • KN Sure FIX - je riešenie pre všetky Vaše zásielky, nielen tie, ktoré prepravujete s Kuehne + Nagel. Stačí si vybrať medzi online poistením a poistnou zmluvou na obdobie jedného roka.

Výhody poistenia

 • kompenzácia plnej výšky poistenia hodnoty tovaru bez ohľadu na príčinu alebo zavinenie dopravcu
 • konkurencieschopná výška poistného
 • poistné krytie zásielok z domu do domu, zahrňujúce nakládky aj vykládky
 • profesionálne poradenstvo a analýza rizík
 • rýchle a jednoduché vybavovanie poistných udalostí
 • transparentnosť pri zobrazovaní výšky poistného na faktúre pri každej preprave
 • bezpečnosť zaručená spoluprácou s prvotriednymi poisťovacími partnermi
 • integrované riešenia elektronického poistenia generujúce poistný certifikát, tlačený priamo Kuehne + Nagel