Systém KN Login zásluhou vzájomne spolupracujúcich riešení fungujúcich na spoločnej platforme, optimalizuje tok informácií medzi vami a vašimi partnermi. Táto užšia integrácia systémov, procesov a ľudí zlepšuje interakciu so všetkými zúčastnenými stranami.

Interaktívny plánovač doručenia (IDP) umožňuje online plánovanie v reálnom čase. Minimalizuje komunikáciu a optimálnym spôsobom podporuje plánovanie doručenia a procesy pre celokontajnerové (FCL) ako aj kusové (LCL) zásielky. Vďaka tomu je možné nastaviť zásielkam prioritu - podľa naliehavosti potreby konkrétneho produktu.

KN Login môže významne zvýšiť vašu produktivitu a efektivitu, nakoľko ponúka bezpečné prostredie pre spojenie odosielateľov, príjemcov, spoločnosť Kuehne + Nagel ako aj poskytovateľov tretích strán.

KN Login Booking

KN Login Booking predstavuje pohodlný, rýchly a účinný prostriedok objednávania zásielok online a otvára dvere k integrovanej správe informácií v oblasti logistiky.

KN Login Booking predstavuje webový nástroj, ktorý poskytuje zákazníkovi jednoduchú manipuláciu a obsluhu bez potreby dodatočnej softvérovej inštalácie.

KN Login Booking umožňuje:

  • objednávanie prepráv
  • vytváranie profilov
  • správu dokumentácie
  • plánovanie budúcich prepráv prostredníctvom už vytvorených vzorových prepravá
  • monitoring zásielok

Služby s pridanou hodnotou

Bezproblémová spolupráca s vašimi partnermi je zárukou optimalizovaných tokov produktov a informácií

  • Urýchľuje procesy prostredníctvom jednoduchej interakcie a komunikácie medzi všetkými zúčastnenými stranami
  • Dôverné informácie je možné chrániť implementáciou rôznych úrovní prístupu k dátam podľa úloh
  • Uľahčuje konzistentné zdieľanie dát v rámci celej skupiny, čím umožňuje efektívne rozhodovanie na základe kvalitných informácií
  • Nahradením manuálnych procesov pracovnými tokmi riadenými systémom, zvyšuje efektivitu plánovania, implementácie a spoľahlivosť
  • Jednoduchá integrácia všetkých strán zapojených do procesu sprostredkovania a distribúcie do systému KN Login