Registrovaní užívatelia

Sme súčasnými zákazníkmi spoločnosti Kuehne + Nagel a máme problémy so systémom KN Login – čo máme robiť?

Obráťte sa na zákaznícku linku alebo zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel, resp. nás kontaktujte e-mailom.

Moje heslo do systému KN Login vypršalo alebo som ho zabudol/-la. Čo mám robiť?

Kliknite na položku Vygenerovať nové heslo a vytvorte si nové heslo. Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo podporu, obráťte sa na svojho konzultanta alebo zástupcu zo spoločnosti Kuehne + Nagel so žiadosťou o pomoc, resp. nás kontaktujte e-mailom.

Chcem implementovať systém KN Login vo svojich pobočkách v zahraničí. Čo mám robiť?

Porozprávajte sa so svojím konzultantom zo spoločnosti Kuehne + Nagel a požiadajte ho o kontaktné údaje na vášho account managera (ak ho nepoznáte), s ktorým situáciu vyriešite.

Môžem zistiť viac informácií o procese expirácie e-mailov s upozorneniami?

Áno môžete. Pre viac informácií si prosím stiahnite priložený dokument - PDF.

Neregistrovaní užívatelia

Potrebujem meno používateľa a heslo, aby som mohol/-la sledovať zásielky spracovávané spoločnosťou Kuehne + Nagel?

Nepotrebujete. Prostredníctvom verzie systému KN Login Public môže ktokoľvek sledovať pohyb svojich zásielok spracovávaných spoločnosťou Kuehne + Nagel za posledných 90 dní bez toho, aby sa musel prihlasovať. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na sivý otáznik v tabuľke sledovania v pravom stĺpci.

Hľadám svoju zásielku v systéme KN Login Public pomocou referenčného čísla, ale nemôžem ju nájsť. Čo mám robiť?

 • Systém KN Login Public uchováva dáta iba 90 dní od odoslania. Spadá vaša zásielka do tohto intervalu?

 • Kritériá vyhľadávania v systéme KN Login Public je potrebné zadať presne. Zadali ste presné a kompletné referenčné číslo?

 • Vyhľadávanie pomocou referenčného čísla zákazníka vyžaduje špeciálne nastavenia a funguje iba s preddefinovaným referenčným rozložením. Bolo to takto pripravené spoločnosťou Kühne + Nagel?

  Viem, že existuje niekoľko verzií systému KN Login. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými verziami a akú verziu by som mal/a použiť?

  Existujú spolu 3 verzie systému KN Login – Public, Shipment a Order.

  • Systém KN Login Public nevyžaduje prihlásenie, uchováva dáta 90 dní, nezobrazuje žiadne dôverné informácie a rozsah informácií je obmedzený. Ide o základnú verziu systému KN Login.

  • Systém KN Login Shipment vyžaduje meno používateľa a heslo, ktoré zaručia, že dôverné informácie sa zobrazia iba autorizovaným používateľom. Systém KN Login Shipment funguje na úrovni zásielky („Shipment“) a sleduje celý proces od chvíle rezervácie zásielky v mieste pôvodu až po odovzdanie zásielky v mieste určenia. Túto verziu v súčasnosti využíva vyše 17 000 zákazníkov spoločnosti Kühne + Nagel. Táto verzia poskytuje spoľahlivé a bezpečné riešenie umožňujúce efektívnu správu informácií, prehľad a monitorovanie, ktoré sú základom efektívnych tokov inventáru, objednávok a prepravy. Ak chcete začať využívať verziu KN Login Shipment, kontaktujte, prosím, svojho obchodného zástupcu.

  • Verzia KN Login Order sa používa a vyzerá podobne ako KN Login Shipment, ale je neoddeliteľnou súčasťou služby Kuehne + Nagel Order Management System (KN OMS). Ide o najkomplexnejšiu verziu systému KN Login, ktorá vyžaduje širokú komunikáciu medzi konkrétnymi odborníkmi z vašej spoločnosti aj zo spoločnosti Kühne + Nagel. Aby sme mohli určiť, ktorá verzia systému KN Login je s ohľadom na požiadavky vášho podnikania najlepšia, kontaktujte najbližšiu Kuehne + Nagel pobočku alebo najbližšieho zástupcu spoločnosti.

  Chcem implementovať systém KN Login vo svojich pobočkách v zahraničí. Čo mám robiť?

  Porozprávajte sa so svojím konzultantom zo spoločnosti Kuehne + Nagel a požiadajte ho o kontaktné údaje na vášho account managera (ak ho nepoznáte), s ktorým situáciu vyriešite.

  Chcete sa zaregistrovať na používanie systému KN Login?

  Ako novému používateľovi systému KN Login vám odporúčame prečítať si často kladené otázky a zistiť viac informácií o logistickej informačnej sieti spoločnosti Kuehne + Nagel ešte pred tým, než požiadate o vytvorenie účtu. Ak ste sa s našimi riešeniami už oboznámili, vyplňte kontaktný formulár.