AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE O VPLYVE KORONAVÍRUSU NA PREVÁDZKU

10. november, 2020

Po niekoľkých mesiacoch sa stále nachádzame v globálnej pandémii, ale vidíme, ako sa mnohé oblasti vracajú k novému normálu. Vo všetkých našich pobočkách a prevádzkach zostávame ostražití a pozorne sledujeme vývoj na celom svete.

Viac ako kedykoľvek predtým vidíme dôležitosť neprerušovaných dodávateľských reťazcov a úlohu, ktorú logistický priemysel hrá pre spoločnosť ako celok. V Kuehne + Nagel berieme našu zodpovednosť veľmi vážne. Sme vďační za pozitívnu spätnú väzbu, ktorú každý deň dostávame od zákazníkov, ktorých dodávateľské reťazce spravujeme za zložitých okolností. To motivuje všetkých zúčastnených - vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov skladov, odborníkov na námornú, leteckú a cestnú nákladnú dopravu a vedenie - naďalej plniť naše sľuby.

Aj keď pandémia stále ovplyvňuje mnoho aspektov nášho života, logistický priemysel sa prispôsobil novým okolnostiam. Preto sme prispôsobili frekvenciu našej stránky Covid-19 a aktualizácie budeme zverejňovať, až keď budú k dispozícii relevantné správy alebo postrehy.

Našim zameraním je naďalej ochrana zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov a zabezpečenie čo najjednoduchšieho chodu našich operácií v tomto zložitom období. Našim kolegom v oblasti predaja a prevádzky pravidelne poskytujeme podrobné informácie, aby mohli našim zákazníkom poskytovať najaktuálnejšie a najrelevantnejšie rady.

Podľa vývoja situácie vás budeme naďalej informovať. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať miestneho zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.

NAŠI ZAMESTNANCI A PREVENTÍVNE ZDRAVOTNÉ OPATRENIA

Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov zostáva našou najvyššou prioritou. Všetky kancelárie spoločnosti Kuehne + Nagel zaviedli opatrenia na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie.

Keďže sa regióny líšia úrovňou a následkami Covidu-19, adekvátnym spôsobom sa prispôsobujeme na zabezpečenie kontinuity našich činností. Záväzok spoločnosti Kuehne + Nagel pracovať za daných okolností súvisiacich s COVID-19 zahŕňa zodpovednosť na strane riadenia za prispôsobenie miest umožňujúcich sociálny dištanc, pracovné plány rozmiestnenia, bezpečné dochádzanie, častú dezinfekciu, čistiace postupy a ďalšie.

Zamestnanci spoločnosti Kuehne + Nagel úspešne pracuje z domu.

Pokiaľ ide o riziko prenosu vírusu z obalov a paliet, ktoré prijímame a doručujeme, považujeme toto riziko za nízke podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „Pravdepodobnosť, že infikovaná osoba kontaminuje komerčný tovar je nízka a riziko nákazy vírusom COVID-19 prostredníctvom jeho balenia, s ktorým sa manipulovalo a bolo vystavené rôznym podmienkam a teplote, je tiež nízke.“

PROGRAM KONTINUITY PODNIKANIA

Ako globálna logistická spoločnosť pravidelne čelíme prerušeniam dodávateľského reťazca. Neustále prispôsobujeme naše globálne štandardy riadenia kontinuity podnikania a testujeme naše Plány kontinuity zamerané na rôzne krízové ​​scenáre.

Sú navrhnuté tak, aby chránili bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov a zabezpečovali nepretržitú službu pre našich zákazníkov. Vzhľadom na rozsah dopadov COVID-19 vykonávame nové a nepretržité hodnotenia rizika, analýzu dopadov na podnikanie a zavádzanie nových opatrení do nášho rámca kontinuity podnikania na základe stupňa závažnosti.

Všetky krajiny vytvorili dedikované lokálne tímy, aby pripravili a v prípade potreby vykonali aktiváciu týchto plánov.

Tam, kde to naše národné riadiace tímy považujú za vhodné, a ak to vyžadujú vládne nariadenia, aktivujeme preventívne opatrenia a procesy, ktoré zahŕňajú kontrolu teploty zamestnancov a návštevníkov (v rámci parametrov stanovených v miestnych zákonoch, ako sú zákony o ochrane údajov), vlastné vyhlásenia, segregované / flexibilné pracovné úpravy, možnosti práce z domu, dezinfekcia našich kancelárií a pracovísk a poskytovanie základných hygienických výrobkov na pracoviskách. Štandardné procesy boli definované aj v prípade, že je personál infikovaný alebo vystavený osobám nakazeným koronavírusom.

Naše hygienické smernice zdieľame s našimi dodávateľmi, aby sme zaistili väčšiu informovanosť v rámci dodávateľského reťazca. Vodiči prichádzajúci na vyzdvihnutie alebo doručenie zásielok sú informovaní o hygienických postupoch, a ak je to prípustné, dostanú pokyny k vyplneniu vlastného  prehlásenia.

Zaviedli sme cestovné obmedzenia na globálnej úrovni, externé a interné stretnutia sa uskutočňujú buď ako videokonferencie alebo iba v prítomnosti malého počtu účastníkov, ktorí dodržiavajú odporúčania úradov verejného zdravotníctva.

SITUÁCIA V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH

Severná Amerika

S pokračujúcimi vládnymi nariadeniami súvisiacimi s COVID-19 pre cestovanie a ďalšími výzvami, starostlivosť o našich zákazníkov zostáva naďalej našim primárnym poslaním a naše pobočky zostali plne funkčné v celej Kanade, Spojených štátoch a Mexiku. V každom z našich severoamerických skladov a kancelárií sú implementované ochranné opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov. Vzhľadom na to, že môžu vzniknúť nové výzvy, je náš tím pripravený aj na alternatívne riešenia, ktoré udržia pobočky v prevádzke.

Južná a Stredná Amerika

Naďalej sa zameriavame na starostlivosť o našich zákazníkov a naše pobočky zostávajú plne funkčné v celom regióne. Všeobecne platí, že prístavy sú funkčné, v termináloch však môže dôjsť k oneskoreniu v dôsledku zníženia počtu zamestnancov, skráteniu prevádzkových hodín a zavedeniu karanténnych opatrení. Zaznamenávame mierne vplyvy na dostupnosť zariadení - najmä chladiarenských kontajnerov. Brazília je stále v čiastočnej karanténe a vracia sa do normálu v odlišných krokoch. V regióne pohoria Ánd funguje cestná preprava v normálnom režime, ale s určitými obmedzeniami v niektorých oblastiach s cielenou demobilizáciou.

Európa

Celkový počet potvrdených prípadov v Európe sa od júla zvyšuje. Väčšina krajín vykazuje pozitívny trend, zatiaľ čo v iných vlády prijali prísne opatrenia na potlačenie šírenia vírusu.

Všetky pracoviská spoločnosti Kuehne + Nagel zaviedli hygienické pravidlá a pravidlá sociálneho odstupu , aby chránili svojich zamestnancov a obchodných partnerov vstupujúcich do našich prevádzok. Posudzovanie rizík sa vykonáva priebežne a v rámci organizácie sa úspešne zdieľajú a implementujú osvedčené postupy.

Ázia

Podnikanie v Číne sa vrátilo do normálu. Prepravné pohyby a prepravné služby sa taktiež vracajú do normálneho stavu. Čínsky vývoz pociťuje aj naďalej dôsledok prerušenia dodávateľského reťazca a zatvorenia obchodných a výrobných spoločností v zámorí.

Pokiaľ ide o zvyšok Ázie a Tichomoria, vidíme zmiernenie prísnych obmedzení. Pri návrate zamestnancov na pracovisko sa plánuje kalibrovaný a pomalý prístup. Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia sa vykonávajú opatrenia na bezpečnú vzdialenosť a ďalšie prebiehajúce preventívne opatrenia.

Stredný Východ a Afrika

Naši kolegovia sa v rôznej miere vracajú späť do kancelárií a  skladov podľa nových postupov založených na miestnych posúdeniach rizika, kapacity a vládnych odporúčaní. Operácie v krajinách sú plne funkčné, s určitými oneskoreniami a alternatívnymi postupmi v dôsledku vládnych obmedzení.

DOPAD NA NÁMORNÚ LOGISTIKU

Situácia sa vo všetkých krajinách mení dennodenne, keďže vlády rozširujú alebo uvoľňujú opatrenia.

Vo všeobecnosti sa situácia stala stabilnejšou a predvídateľnejšou a účinky COVID-19 na celom svete z týždňa na týždeň klesajú. Dostupnosť kontajnerov, priestoru a tzv. blank sailings plavidlá majú naďalej vplyv na celkovú situáciu.

Naši lokálni odborníci sú vám plne k dispozícii, aby vám pomohli s vašimi konkrétnymi požiadavkami.

Severná Amerika

Naše služby námornej nákladnej prepravy sú vám plne k dispozícii s minimálnym obmedzením cez prácu na diaľku. Hlavné konsolidačné centrá v USA fungujú normálne, ale v skrátenom prevádzkovom režime. Z dôvodu poklesu plavidiel niektoré prístavy a terminály zredukovali prevádzkový čas. Avšak, tovar sa aj naďalej prepravuje z a do USA a Kanady. Celoštátne demonštrácie majú len obmedzený vplyv na prevádzku miestnych prístavov.

Stredná a Južná Amerika

V súčasnosti nie sú v námornej preprave žiadne obmedzenia. Naše pobočky fungujú naďalej, ale so zníženým počtom zamestnancov, prípadne v režime home office. Prístavy sú funkčné, ale zaznamenávame značné meškanie a preťaženie na termináloch v dôsledku zníženého počtu zamestnancov, skrátenia prevádzkového času a miestnych karanténnych opatrení.

V Brazílii prístavy zabezpečujúce prepravu poľnohospodárskych výrobkov sú aj naďalej v prevádzke.

Argentína predĺžila blokovanie v Buenos Aires a niektorých ďalších častiach krajiny. Prevádzka plavidiel je v normálnom režime. Pri pohybe tovaru cez prístavy očakávame určité meškania, avšak prednosť má základný tovar ako potraviny, farmaceutické výrobky a podobne. Prístavy aj konsolidačné centrá sú obsluhované takým počtom zamestnancov, ktorý je nevyhnutný na ich prevádzkovanie, aby zvládli zmanipulovať len nevyhnutné zásielky akceptované colnými úradmi.

Bolívia a Peru vyhlásili všeobecnú karanténu, takže je značne ovplyvnená dodávka z prístavov. V Čile vláda znova rozšírila celkovú karatenténu pre metropolitný región, ale operácie námornej prepravy nie sú ovplyvnené. Všetky prístavy sú v prevádzke, ale je tu určité preťaženie. V Kolumbii, Venezuele a Ekvádore pracujú prístavy v obmedzenej prevádzke.

Čína

Prevádzka terminálov, skladov a hlavných konsolidačných centier v Číne je takmer opäť v normálnom režime. Príchod veľkých lodí na sypaný náklad sa do Číny vrátil k normálu. Dostupnosť nabíjacích staníc pre chladiarenské kontajnery na termináloch v Tianjin, Šanghaji a Ningbo sa zlepšila.

Južná Ázia

Všetky námorné prístavy v ázijsko-pacifickom regióne zostávajú otvorené a fungujú ako zvyčajne bez výrazných zdržaní alebo problémov z hľadiska toku nákladu.

Miesto na lodi a zariadenia však zostávajú pod obrovským tlakom. Očakávame, že táto situácia bude pokračovať počas celého októbra.

V Austrálii v dôsledku priemyselných sporov vedúcich k nízkej produktivite prístavov dochádza k preťaženiu prístavov  zdržaniam plavidiel v rozmedzí 5 až 12 dní. Vrátenie prázdnych kontajnerov na terminál, najmä zo Sydney, bolo zanedbané, čo viedlo k preplneným terminálom. Plavidlá taktiež vynechávajú prístav v Sydney a vykladajú náklad smerujúci do Sydney v Melbourne a Brisbane.

Európa

Situácia ohľadom tzv, blank sailings pokračuje, čo predstavuje približne 50% kapacity na ázijských a severoamerických trasách. Cieľom lodiarov je opätovné vyváženie ponuky a dopytu. Niektoré prístavy, napr. Janov, La Spezia a Livorno stále hlásia pomalší proces pri vstupu/výstupe z prístavov, spôsobený skráteným pracovným časom v súlade s preventívnymi opatreniami COVID-19. 

Situácia v niektorých európskych krajinách sa však začína stabilizovať a vlády začínajú zmierňovať prísne opatrenia, ktoré boli zavedené na spomalenie šírenia koronavírusu. Výroba sa pomaly obnovuje a výrobcovia automobilov v celej Európe začali znovu otvárať svoje továrne.

Stredný Východ a Afrika

V Turecku export a import zostávajú bez narušení pre všetky zúčastnené strany (prístavy, colné úrady, dopravcovia, zákazníci a pobočky Kuehne + Nagel). Menšie problémy s miestom na lodi a voľných kontajnerov súvisia so zvýšeným objemom tovaru a nie sú dôsledkom obmedzení Covid-19.

V Južnej Afrike v súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia pohybu tovaru. Ekonomika je v podstate stopercentne otvorená. Zákaz vychádzania pre ľudí platí naďalej od 0:00 do 4:00. V prístavoch sú možné určité obmedzenia, ale nesúvisia priamo s obmedzeniami zavedenými proti šíreniu vírusu Covid-19.

Prístavy v Spojených arabských emirátoch fungujú v normálnom režime a nečelia žiadnym preťaženiam ani oneskoreniam. Obmedzenia vnútroštátnej cestnej prepravy boli zrušené, s výnimkou ľahkých vozidiel do a z Abú Zabí a Al Ainu. Na vstup do emirátu Abú Zabí je potrebný test Covid-19. Nezávisle od Covid-19 sa objemy zvyšujú. Očakáva sa, že v nasledujúcom mesiaci bude pretrvávať nedostatok voľných kontajnerov a oneskorenia v potvrdeniach objednávok.

DOPAD NA LETECKÚ LOGISTIKU

Severná Amerika

Po cestovných obmedzeniach pre pasažierov medzi Eúropou a Spojenými štátmi zavedených v marci tohto roka, väčšina leteckých spoločností oznámila drastické zníženie počtu pasažierskych letov, ktoré ponúkajú obmedzenú kapacitu za trhové ceny.

Keďže na prepravný trasách medzi Európou a Severnou Amerikou dominujú prevažne osobné lietadlá, dochádza k výraznému poklesu dostupnej kapacity, ktorý sa stále nestabilizoval a je výrazne pod číslami z roku 2019.

Na toky tovaru sa nevzťahujú stále existujúce obmedzenia a všetky naše pobočky naďalej fungujú v rôznych módoch, ako to určujú predpisy.

Európa

Naše pobočky leteckej prepravy v Európe pokračujú bezo zmeny. Väčšina destinácií je obsluhovaná nákladnými lietadlami, pretože osobné lietadlá sú poväčšine stále zakázané z dôvodu cestovných reštrikcií, pravidiel karantény a nízkej dôvery spotrebiteľov v leteckú prepravu. Stabilizovali sme portfólio produktov leteckej prepravy na nasledujúce mesiace a očakávame podobnú krízu, čo sa týka kapacity v distribúcii vakcín Covid-19 na rôzne trhy, ako tomu bolo v prípade distribúcie osobných ochranných prostriedkov.

Južná a Stredná Amerika

Situácia v regióne sa postupne zlepšuje, pričom väčšina krajín zrušila obmedzenia pohybu. Dopravcovia začínajú prevádzkovať vnútroštátne lety a do vybraných destinácií pridávajú medzinárodné lety. Celkový prevádzkový stav letísk, autodopravcov a colných úradov je stabilný, pričom všetky naše pobočky leteckej prepravy spoľahlivo pracujú v režime Home office.

Stredný Východ a Afrika

Obmedzenia kapacít sa vyskytujú aj v regióne Blízkeho východu a Afriky, nakoľko všetky letecké spoločnosti stále pozastavujú alebo znižujú počet pasažierskych letov na pravidelných trasách do tohto regiónu. Podľa smernice vlády Spojených arabských emirátov vnútroštátni dopravcovia Etihad Airways a Emirates prevádzkujú obmedzené množstvo pasažierskych letov do vybraných destinácií. Nákladné lety sú vyňaté z tohto pozastavenia a budú aj naďalej zachované. Naši zamestnanci stále pracujú z domu alebo pracujú podľa plánu rozdelenia vo všetkých krajinách, zahŕňajúc krajiny zažívajúce nové vrcholy v počte nakazených vírusom Covid-19.

Ázia

Celková situácia v Číne sa vrátila do normálu s obmedzeným dopadom Covid-19 na prevádzky. Z dôvodu štátnych sviatkov sa trh výrazne zlepšuje s rastúcim dopytom po high-tech výrobkoch, maloobchodnom tovare, osobných ochranných pomôckach, elektronickom obchode a náhradných dieloch pre vozidlá. Súčasne ale nedošlo k úplnému obnoveniu pasažierskych letov, čo zvýšilo dopyt po dostupnej kapacite pre nasledujúce mesiace. V južnej Číne dopravcovia obnovujú prepravu z dôvodu zvyšujúcich sa objemov hi-tech výrobkov a elektronického obchodu.

Tlak na kapacitu spôsobený obmedzenými pasažierskymi letmi sa prejavuje vo väčšine krajín južnej Ázie a Tichomoria. Úplné zablokovanie v Indii má priamy vplyv na colné a terminálové operácie, prepravu tovaru a dostupnú kapacitu. Všetky medzinárodné pasažierske lety boli pozastavené až do 30. júna.

Celková situácia

Keďže väčšina prepravcov uzatvorila alebo výrazne obmedzila svoje osobné siete, znížená kapacita pasažierskych letov na hlavných trasách sa kompenzuje výrazným zvýšením kapacity lietadiel. Dopyt po urgentných zásielkach osobných ochranných pomôckach utíchol, trend sa prejavil znížením počtu vyhradených pasažierskych lietadiel na prepravu osobných ochranných pomôcok. Očakávame preto, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude na trhu stále existovať výrazná nerovnováha dopytu a dostupnej kapacity. Úzko spolupracujeme s našimi dlhodobými partnermi v oblasti prepravy, aby sme mali úplnú transparentnosť situácie pri riešení potrieb a požiadaviek našich zákazníkov. 

Užitočné odkazy

Stránka Airlines Cargo Operations Status spoločností IATA ponúka denne aktualizovaný prevádzkový prehľad zhromaždený priamo od členov dopravcu IATA.

DOPAD NA CESTNÚ LOGISTIKU

Pri tejto príležitosti chceme poďakovať našim vodičom, ktorí neúnavne vyzdvihujú a doručujú zásielky v týchto náročných podmienkach. Ďakujeme tiež našim zákazníkom a príjemcom zásielok, ktorí umožňujú našim vodičom prístup do ich hygienických zariadení. Ceníme si tých, ktorí sa rozhodli pomôcť našim vodičom odviesť skvelú prácu. Tým, že všetci spolupracujeme a prejavujeme si vzájomný rešpekt, spoločne prispievame k udržaniu behu zásobovacích reťazcov.

Európa

Rovnako ako európske pozemné trhy, aj sieť Kuehne + Nagel čelí menším obmedzeniam v porovnaní s jarnými mesiacmi tohto roku. Vývoj v celkovom európskom meradle je však stále dosť nestály a je ovplyvnený stále existujúcimi obmedzeniami Covid19 v určitých oblastiach. To môže viesť k čiastočnému presmerovaniu a malému oneskoreniu na vybraných trasách. Súčasné očakávania na ďalšie týždne nás nútia udržiavať nasledujúce predbežné podmienky až do odvolania.

V prípade každej európskej krajiny stále dôrazne žiadame odosielateľov, aby skontrolovali dostupnosť a pripravenosť svojich zákazníkov na príjem zásielok počas pracovnej doby, a až následne nám zásielky odovzdali. Zásielky, ktoré nemôžu byť doručené z dôvodu neprítomnosti príjemcov, sa vrátia zasielateľom na ich náklady. V prípade, že prepravcovia nie sú schopní tieto vrátené zásielky prijať, účtujú sa náklady na skladovanie.
Čo sa týka vyzdvihnutia zásielok, musia taktiež zákazníci zabezpečiť pripravenosť svojich vyzdvihovacích miest. V prípade nepripravenosti sa budú účtovať náklady na pokus o vyzdvihnutie.

Ďalej je potrebné, aby zákazníci zabezpečili, že príjemca potvrdí príjem zásielky.

Ázia

Prepravné služby v Číne sú späť v normálom režime. Prevádzka cezhraničnej prepravy do/z Hongkongu (SAR, Čína) sa taktiež obnovila.

Hranica medzi Čínou a Vietnamom funguje bez obmedzení. Operácie na hranici medzi Vietnamom a Laosom/Kambodžou ako aj vnútroštátna preprava vo Vietname je takisto obnovená bez obmedzení.

Pre Thajsko je povolený cezhraničný pohyb obchodného a základného tovaru medzi Thajskom a Mjanmarskom / Laosom / Kambodžou. Všetci vodiči musia podstúpiť zdravotné prehliadky.

Pokiaľ ide o cezhraničnú prepravu do krajín strednej Ázie a Európy, evidujeme mierne preťaženie na hranici medzi Čínou a Kazachstanom (hranice Horgos a Alashankou) v dôsledku preventívnych opatrení pred šírením COVID-19

Podobne je na tom preprava do Európy po trase Čína - Rusko (hranica Manzhouli).

10. júna vstúpila do platnosti Vyhláška o znovupovoleniu pohybu v Malajzii, ktorá bude v platnosti do konca roka. (Recovery Movement Control Order). Pohyb tovaru z a do krajiny musí podliehať štandardným operačným procedúram RMCO.

Indická vláda ohlásila pokyny k uvoľnovaniu opatrení s účinnosťou od 1. októbra. Niekoľko obmedzení sa zmiernilo s rozhodnutím o obmedzeniach, o ktorých má rozhodnúť štát alebo provincie. To však nemá žiadny vplyv na vnútroštátnu prepravu.

Situácia a opatrenia na kontrolu hraníc sa vo väčšine týchto krajín vyvíjajú rýchlo, pretože sa situácia COVID-19 neustále mení. Situáciu pozorne sledujeme a na tejto stránke poskytneme ďalšie aktualizácie.

Severná Amerika

Hraničné obmedzenia v USA, Kanade a Mexiku majú vplyv iba na prepravu cestujúcich a nevzťahujú sa na prepravu tovaru a služieb. Ďalšie štáty USA uzavreli obchod, ktorý sa považuje za nepodstatný. Väčšina amerických štátov nariadila svojim obyvateľom zostať doma. Tieto opatrenia však nie sú zamerané na nákladnú cestnú prepravu. Pred odoslaním zásielky si overte stav prevádzky vašich obchodných partnerov, pretože takmer všetci dopravcovia vracajú tovar okamžite (<1 deň) ak je príjemca tovaru nezastihnuteľný z dôvodu zavretej prevádzky. Zásielka nemôže byť ponechaná v mieste určenia kvôli veľkým objemom nedoručiteľného nákladu, čo vedie k ďalším poplatkom.

Domáca kapacita nákladných vozidiel sa zmenšuje, ale federálna a štátna vláda sa zaviazali udržiavať dodávateľský reťazec v pohybe. Väčšina prepravcov paletových zásielok a malých balíkov pozastaví fyzické podpisy. V súlade s politikou „Sociálne dištancovanie“ vodiči nebudú žiadať podpisy od príjemcov. Vodiči zaznamenajú presný čas, zaznamenajú všetky výnimky a získajú meno osoby, ktorá prijíma náklad. Sadzby nákladných vozidiel na spotovom trhu, najmä do vysoko postihnutých oblastí, stúpajú, z dôvodu odmietnutia prepravy tovaru vodičmi do týchto oblastí. Urgentné objednávky maloobchodného tovaru zvyšujú sadzby pre doručenie zásielok dodávkovými a chladiarenskými vozidlami. Maloobchodníci vrátane e-commerce sa stále viac spoliehajú na spotových dodávateľov, aby opätovne naskladňovali tovar, zatiaľ čo dopravcovia hlásia dlhé čakacie doby na odberných a dodacích miestach.

Pensylvánske prepravné oddelenie znovu otvorilo 13 z 30 odpočívadiel. Po nátlaku Asociácie Americkej Nákladnej Prepravy štáty znovu otvorili dočasné sklady, ale s obmedzenom režime. Komerčne prevádzkované odpočívadla nákladných vozidiel naďalej fungujú s obmedzenými možnosťami stravovania.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA PREPRAVY ZÁSIELOK

Aj naďalej zostávame odhodlaní vychádzať v ústrety našim zákazníkom. Okrem úzkej spolupráce s dopravcami pri poskytovaní riešení pre urgentné zásielky, sme pristúpili aj k využívaniu alternatívnych spôsobov prepravy a alternatívnym trasám, aby sme vyhoveli vašim potrebám a požiadavkám.

LETECKÁ PREPRAVA

Chartery

V úzkej spolupráci s našimi kľúčovými leteckými spoločnosťami udržiavajú naši odborníci v oblasti leteckej logistiky pravidelné alokácie priestoru na hlavných ázijských a translantantických trasách a zaviedli ďalšie týždenné rotácie charterových letov, aby uspokojili oba trhy pre naliehavé potreby dodávok. Týždenný fixný prevádzkový harmonogram a nové charterové lety na trasách s vysokým dopytom sa pomôžu vyhnúť  oneskoreniu  dodávateľského reťazca a zabezpečiť pokračovanie vašich operácií.

Riešenia pre urgentné zásielky

Dopad koronavírusu predstavuje osobitné výzvy pre kritické potreby logistiky v zdravotníckom, leteckom alebo výrobnom priemysle. Pre urýchlenie vašich dodávok, riešenie meškaní vašich zásielok a zabezpečenie pokračovania tokov dodávateľského reťazca je spoločnosť Quick / Sterling (spoločnosť Kuehne + Nagel), pripravená ponúknuť časovo náročné riešenia, ktoré potrebujete. Napriek globálnym cestovným obmedzeniam, blokácie krajín a pretrvávajúcim kapacitným obmedzeniam sú naše tímy odborníkov odhodlané vám pomôcť pri uspokojovaní vašich požiadaviek. Máte urgentnú zásielku? Kontaktujte našich odborníkov v časovo náročnej logistike.

Intermodálna preprava Sea-Air

Produkt Kuehne + Nagel Sea-Air, kombinácia námornej a leteckej prepravy, šetrí vaše náklady, pomáha urýchliť vaše dodávky a zmierniť dopad kapacitných obmedzení. Prevádzkujeme niekoľko najmodernejších leteckých uzlov po celom svete, ktoré slúžia veľkému počtu destinácií (Sea-Air alebo Air-Sea) v Ázii, Európe a Amerike.

NÁMORNÁ PREPRAVA

Pre námornú prepravu celokontajnerových zásielok neváhajte využiť našu službu KN Pledge. Zahŕňa garantované dodacie lehoty pre vaše zásielky so zárukou vrátenia peňazí.

Zákazníci môžu v reálnom čase kontrolovať všetky dostupné služby vrátane pravidelných aktualizácií prostredníctvom našej digitálnej platformy, Seaexplorer. Seaexplorer umožňuje zákazníkom vyhľadávať vhodné alternatívne možnosti prepravy v prípade narušenia prevádzky konkrétnej služby.

Naša služba KN LCL-Expedited Service vám ponúka alternatívu pre dovoz z Ázie alebo Európy do Spojených štátov alebo naopak s kratším tranzitným časom ako bežné služby LCL: pomocou priamej trasy z prístavu vykládky do miesta určeného zákazníkom, čím sa vynechá manipulácia so zásielkou v konsolidačnom centre CFS, so službou Expedited Service bude vaša zásielka doručená skôr až o 6 dní. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svoju lokálnu pobočku Kuehne + Nagel.

eShipAsia - naša najnovšia online logistická platforma umožňuje odosielateľom v rámci Ázie okamžite optimalizovať zásielku na základe trasy, času prepravy a nákladov. Okamžité a konkurenčné ponuky poskytujú úplnú transparentnosť všetkých príslušných príplatkov, zatiaľ čo pokročilé online funkcie sledovania umožňujú používateľom mať k dispozície informovanie o stave zásielky kedykoľvek a kdekoľvek.

Predstavili sme poprednú službu „Reefer-Go“ pre časovo náročné farmaceutické a zdravotnícke zásielky, ktoré je potrebné naložiť v južných a stredoeurópskych prístavoch podľa stanoveného harmonogramu. V prípade ďalších informácií sa obráťte na lokálnu pobočku spoločnosti Kuehne + Nagel alebo priamo na farmaceutický námorný tím našej spoločnosti.

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Vďaka krátkym tranzitným časom a nízkym nákladom na prepravu vám naša door-to-door služba železničnej prepravy KN Eurasia Express ponúka optimálny alternatívny spôsob prepravy pre spojenia medzi Čínou, Ruskom a Európou. Spoločnosť Kuehne + Nagel úzko spolupracuje so všetkými železničnými spoločnosťami, aby vám zaistila maximálnu flexibilitu. Týždenné odchody sú zaručené z hlavných terminálov v Číne, ako sú Wu-chan, Čcheng-tu, Xi'an, Suzhou a Zhengzhou, do destinácií v Rusku, Európe a naopak.

COLNÉ SLUŽBY

Aj keď väčšina hraníc vo všetkých postihnutých krajinách je otvorená pre prepravu tovaru, všetky zásielky si vyžadujú osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o vývoznú a dovoznú dokumentáciu.

Naše colné služby sú dostupné a plne funkčné vo všetkých hlavných regiónoch. Colné orgány vo všetkých hlavných regiónoch sú taktiež plne funkčné, hoci niektoré prístavy môžu mať meškania v dôsledku zníženého počtu zamestnancov. Táto skutočnosť môže mať vplyv na kontroly a iné postupy manuálneho odbavenia.

Na nasledujúcich stránkach nájdete aktuálne informácie o stave colných služieb jednotlivých krajín. Za daných okolností je situácia naďalej plynulá. Odporúčame pravidelne sledovať:

Pre región Európa, kliknite sem, tu pre Veľkú Britániu, na tomto odkaze pre USA, tu pre Kanadu a tu pre Mexiko.

Ak potrebujete ďalšie pokyny, kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.


***

Budeme vás aj naďalej informovať o vývoji situácie. V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na regionálneho zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.

VYHLÁSENIE - Všetky informácie týkajúce sa COVID-19 sú poskytované v dobrej viere len na usmernenie a referenčné účely súvisiace s ochranou života a zdravia ľudí. Sú všeobecne informačnej povahy a spoločnosť Kuehne + Nagel  nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť informácií zverejnených v tomto dokumente. Kuehne + Nagel neručí za správnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých v tomto dokumente a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia poskytnutých informácií.