AKTUALIZÁCIA KORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

Jún 15, 2020, 18:00 (CET)

Zmeny oproti stavu zo dňa 12. júna nájdete v sekcii "Dopad na námornú logistiku".

Po štyroch mesiacoch sme stále uprostred globálnej pandemickej situácie, so systémami verejného zdravia a národnými ekonomikami objavujúcich nové spôsoby vyrovnania sa s následkami vírusu.

V týchto výnimočných časoch zohráva logistický priemysel dôležitú úlohu pre spoločnosť ako celok. V Kuehne + Nagel berieme svoju zodpovednosť veľmi vážne. Sme vďační za pozitívnu spätnú väzbu, ktorú dostávame dennodenne od zákazníkov, ktorých dodávateľské reťazce riadime aj za týchto zložitých okolností. Toto motivuje všetkých zúčastnených - vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov skladu, expertov v oblasti námornej, leteckej a cestnej prepravy a manažment - aby naďalej plnili naše sľuby.

Neustále sa prispôsobujeme každodennému vývoju udalostí. Našu pozornosť upriamujeme na ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov a na to, aby sme vám, našim zákazníkom, vedeli posktnúť servis, na ktorý ste zvyknutí. Neustále komunikujeme s kolegami  v oblasti predaja a prevádzky, aby mohli vám, našim zákazníkom poskytovať najaktuálnejšie a najrelevantnejšie informácie.

Budeme vás aj naďalej informovať o vývoji situácie. V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na regionálneho zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.

NAŠI ZAMESTNANCI A PREVENTÍVNE ZDRAVOTNÉ OPATRENIA

Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov zostáva našou najvyššou prioritou. Všetky kancelárie spoločnosti Kuehne + Nagel zaviedli opatrenia na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie.

Keďže regióny sa líšia úrovňou obmedzenia pohybu alebo začínajú uvoľnovať opatrenia, prispôsobujeme naše opatrenia na zabezpečenie kontinuity podnikania. Záväzok spoločnosti Kuehne + Nagel pracovať za daných okolností súvisiacich s COVID-19 zahŕňa zodpovednosť na strane riadenia za prispôsobenie miest umožňujúcich sociálny dištanc, pracovné plány rozmiestnenia, bezpečné dochádzanie, častú dezinfekciu, čistiace postupy a ďalšie.

V súčasnosti väčšina zamestnancov spoločnosti Kuehne + Nagel úspešne pracuje z domu.

Pokiaľ ide o riziko prenosu vírusu z obalov a paliet, ktoré prijímame a doručujeme, považujeme toto riziko za nízke podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „Pravdepodobnosť, že infikovaná osoba kontaminuje komerčný tovar je nízka a riziko nákazy vírusom COVID-19 prostredníctvom jeho balenia, s ktorým sa manipulovalo a bolo vystavené rôznym podmienkam a teplote, je tiež nízke.“

PROGRAM KONTINUITY PODNIKANIA

Ako globálna logistická spoločnosť pravidelne čelíme prerušeniam dodávateľského reťazca. Neustále prispôsobujeme naše globálne štandardy riadenia kontinuity podnikania a testujeme naše Plány kontinuity zamerané na rôzne krízové ​​scenáre.

Sú navrhnuté tak, aby chránili bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov a zabezpečovali nepretržitú službu pre našich zákazníkov. Vzhľadom na rozsah dopadov COVID-19 vykonávame nové a nepretržité hodnotenia rizika, analýzu dopadov na podnikanie a zavádzanie nových opatrení do nášho rámca kontinuity podnikania na základe stupňa závažnosti.

Poznatky z aktivácie tohto programu v Číne na začiatku krízy nám pomohli urobiť zmeny a zlepšenia vo všetkých našich programoch kontinuity na celom svete. Všetky krajiny vytvorili dedikované lokálne tímy, aby pripravili a v prípade potreby vykonali aktiváciu týchto plánov.

Tam, kde to naše národné riadiace tímy považujú za vhodné, a ak to vyžadujú vládne nariadenia, aktivujeme preventívne opatrenia a procesy, ktoré zahŕňajú kontrolu teploty zamestnancov a návštevníkov (v rámci parametrov stanovených v miestnych zákonoch, ako sú zákony o ochrane údajov), vlastné vyhlásenia, segregované / flexibilné pracovné úpravy, možnosti práce z domu, dezinfekcia našich kancelárií a pracovísk a poskytovanie základných hygienických výrobkov na pracoviskách. Štandardné procesy boli definované aj v prípade, že je personál infikovaný alebo vystavený osobám nakazeným koronavírusom.

Naše hygienické smernice zdieľame s našimi dodávateľmi, aby sme zaistili väčšiu informovanosť v rámci dodávateľského reťazca. Vodiči prichádzajúci na vyzdvihnutie alebo doručenie zásielok sú informovaní o hygienických postupoch, a ak je to prípustné, dostanú pokyny k vyplneniu vlastného  prehlásenia.

Zaviedli sme cestovné obmedzenia na globálnej úrovni, externé a interné stretnutia sa uskutočňujú buď ako videokonferencie alebo iba v prítomnosti malého počtu účastníkov, ktorí dodržiavajú odporúčania úradov verejného zdravotníctva.

SITUÁCIA V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH

Severná Amerika

Stále zvyšujúce sa množstvo štátov v USA a provincií v Kanade podnikli kroky na opätovné otvorenie podnikania v krajine. Mexiko nedávno zaviedlo ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu v krajine. Naše pobočky v Severnej Amerike fungujú efektívne aj napriek náročnému prostrediu, pričom väčšina aspektov našich opatrení na zabezpečenie kontinuity podnikania je stále na mieste. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa pripravuje obnovenie „normálneho“ stavu s prebiehajúcimi ochrannými opatreniami pre zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov v našich pobočkách a skladoch.

Južná a Stredná Amerika

Niektoré vlády v Južnej a Strednej Amerike vyhlásili „stav núdze“, ktorým sa okrem iného zaviedlo taktiež zatvorenie hraníc. Ďalšie štáty uzákonili národnú karanténu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu, a to zatvorením našich pobočiek, ktoré avšak naďalej fungujú na diaľku. Napriek tejto náročnej situácii všetky operácie prebiehajú v štandardnom režime. 

Európa

Naši kolegovia sa postupne vracajú do svojich kancelárií a skladov podľa prísnych nových postupov založených na lokálnych hodnoteniach rizika, schopnostiach a vládnom poradenstve. Krajiny sú plne funkčné, s určitými oneskoreniami a alternatívnymi postupmi z dôvodu vládnych obmedzení.

Ázia

Podnikanie v Číne sa vrátilo do normálu. Prepravné pohyby a prepravné služby sa takiež vracajú do normálneho stavu. Čínsky vývoz pociťuje aj naďalej dôsledok prerušenia dodávateľského reťazca a zatvorenia obchodných a výrobných spoločností v zámorí.

Pokiaľ ide o zvyšok Ázie a Tichomoria, vidíme zmiernenie prísnych obmedzení. Pri návrate zamestnancov na pracovisko sa plánuje kalibrovaný a pomalý prístup. Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia sa vykonávajú opatrenia na bezpečnú vzdialenosť a ďalšie prebiehajúce preventívne opatrenia.

Stredný Východ a Afrika

Keďže počet potvrdených prípadov neustále stúpa, štátne a miestne orgány na Blízkom východe a v Afrike vyzývajú na prijatie prísnejších opatrení pre miestne vlády a podniky. V dôsledku toho sme aktivovali ďalšie kontrolné opatrenia v našich plánoch kontinuity činnosti. Napriek náročnému prostrediu všetky prevádzky naďalej fungujú.

DOPAD NA NÁMORNÚ LOGISTIKU

Situácia sa vo všetkých krajinách mení dennodenne, keďže vlády rozširujú alebo uvoľnujú opatrenia.

Vo všeobecnosti sa situácia stala stabilnejšou a predvídateľnejšou a účinky COVID-19 na celom svete z týždňa na týždeň klesajú. Dostupnosť kontajnerov, priestoru a tzv. blank sailings plavidlá majú naďalej vplyv na celkovú situáciu.

Naši lokálni odborníci sú vám plne k dispozícii, aby vám pomohli s vašimi konkrétnymi požiadavkami.

Severná Amerika

Naše služby námornej nákladnej prepravy sú vám plne k dispozícii s minimálnym obmedzením cez prácu na diaľku. Hlavné konsolidačné centré v USA fungujú normálne, ale v skrátenom prevádzkovom režime. Z dôvodu poklesu plavidiel niektoré prístavy a terminály zdredukovali prevádzkový čas. Avšak, tovar sa aj naďalej prepravuje z a do USA a Kanady. Celoštátne demonštrácie majú len obmedzený vplyv na prevádzku miestnych prístavov.

Stredná a Južná Amerika

V súčasnosti nie sú v námornej preprave žiadne obmedzenia. Naše pobočky fungujú naďalej, ale so zníženým počtom zamestnancov, prípadne v režime home office. Prístavy sú funkčné, ale zaznamenávame značné meškanie a preťaženie na termináloch v dôsledku zníženého počtu zamestnancov, skrátenia prevádzkoveho času a miestnych karanténnych opatrení.

V Brazílii prístavy zabepečujúce prepravu poľnohospodárských výrobkov sú aj naďalej v prevádzke.

Argentína predĺžila blokovanie v Buenos Aires a niektorých ďalších častiach krajiny. Prevádzka plavidiel je v normálnom režime. Pri pohybe tovaru cez prístavy očakávame určité meškania, avšak prednosť má základný tovar ako potraviny, farmaceutické výrobky a podobne. Prístavy aj konsolidačné centrá sú obsluhované takým počtom zamestnacov, ktorý je nevhynutný na ich prevádzkovanie, aby zvládli zmanipulovať len nevyhnutné zásielky akceptované colnými úradmi.

Bolívia a Peru vyhlásili všeobecnú karanténu, takže je značne ovplyvnená dodávka z prístavov. V Čile vláda znova rozšírila celkovú karatenténu premetropolitný regíon, ale operácie námornej prepravy nie sú ovplyvnené. Všetky prístavy sú v prevádzke, ale je tu určité preťaženie. V Kolumbii, Venezuele a Ekvádore pracujú prístavy v obmedzenej prevádzke.

Čína

Prevádzka terminálov, skladov a hlavných konsolidačných centier v Číne je takmer opäť v normálnom režime. Príchod veľkých lodí na sypaný náklad sa do Číny vrátil k normálu. Dostupnosť nabíjacích staníc pre chladiarenské kontajnery na termináloch v Tianjin, Šanghaji a Ningbo sa zlepšila.

Južná Ázia

S prudkým nárastom prípadov koronavírusu mimo územie Číny sprísňujú vlády v regióne juhovýchodnej Ázie svoje opatrenia. Indonézia a Filipíny začali so zmierňovaním obmedzenia blokovania, prevádzkový vplyv však stále pretrváva, pretože podnikateľské aktivity mimo základných služieb sa pozastavili. Prístav v Manille funguje avšak s omedzenom režime.

India oznámila, že prebiehajúce blokovanie sa bude ďalej predlžovať do 30. júna v uzavretých zónach, pričom služby sa budú postupne obnovovať od 8. júna. Činnosť všetkých výrobných, vládnych aj súkromných obchodných prevádzok je stále pozastavená, ktoré neprodukujú a neobchodujú so základným tovarom - poľnohospodársky sektor a ďalšie základné priemyselné odvetvia však dostali osobitné povolenie na otvorenie. V Bangladéši sa obmedzenia majú zmierniť. Prístavy v Indii a Bangladéši sú v plnej prevádzke, avšak s obmedzenou kapacitou a čelia vážnym problémom s preťažením.

Malajzia vstupuje do fázy postupnej obnovy pohybu v krajine. Všetky základné služby, ako sú prístavy a prepravné spoločnosti, stále fungujú, ale v obmedzenom režime.

V Mjamarsku a Thajsku, prístavy a terminály fungujú v bežnom režime. V Mjamarsku je povolené colné prepustenie a stále väčšiemu počtu tovární bolo umožnené byť opätovne v prevádzke, ale iný ako základný tovar nie je možné doručiť. V Thajsku plánuje vláda úplné ukončenie blokovania do 1. júla.

V ostatných krajinách sú v bežnej prevádzke prístavy aj dopravcovia, ale s meškaním - z dôvodu skráteného pracovného času na colniciach, konsolidančných centrách a prístavoch, ako aj s obmedzenou dostupnosťou vybavenia a priestorov, v dôsledku blank sailings.

Európa

Situácia ohľadom tzv, blank sailings pokračuje, čo predstavuje približne 50% kapacity na ázijských a severoamerických trasách. Cieľom lodiarov je opätovné vyváženie ponuky a dopytu. Niektoré prístavy, napr. janov, la Spezia a Livorno stále hlásia pomalší proces pri vstupu/výstupe z prístavov, spôsobený skráteným pracovným časom v súlade s preventívnymi opatreniami COVID-19. 

Situácia v niektorých európskych krajinách sa však začína stabilizovať a vlády začínajú zmierňovať prísne opatrenia, ktoré boli zavedené na spomalenie šírenia koronavírusu. Výroba sa pomaly obnovuje a výrobcovia automobilov v celej Európe začali znovu otvárať svoje továrne.

Stredný Východ a Afrika

Prístavy a terminály sú v prevádzke s určitým meškaním z dôvodu kratšieho pracovného času dopravcov a colníkov a zníženej kapacity. Dostupnosť nabíjacích staníc je nižšia ako chladiarenskych kontajnerov. Prístavy, konsolidačné centrá a plavidlá sú stále v prevádzke, ale s preventívnymi opatreniami. Zaznamenávame značný pokles objemu tovaru vo všetkých prístavoch.

Turecko čelí značným dopadom na importe aj exporte. Plavidlá, dostupnosť kontajnerov a samotná prevádzka operátorov je značne ovplyvnená. V Saudskej Arábii sú operácie námornej prepravy ovplyvňované súčasným zákazom vychádzania a prístavy, konsolidačné centrá a colné orgány fungujú avšak s obmedzenými otváracími hodinami. Prioritou sú potraviny a lieky. V Keni sú operácie v prístavoch vo veľkej miere ovplyvnené nariadeniami o sociálnom dištanci. import a export však nie sú ovplyvnené.

Kuvajtská vláda oznámila “úplné blokovanie”: od všetkých spoločností v súkromnom sektore sa vyžaduje, aby ukončili svoju činnosť, s výnimkou spoločností ktorých činnosť sa spája so základnými potrebami. Colné služby a hlavní dopravcovia sú v prevádzke, ale prepravné služby sú obmedzené.

Južná Afrika začala s uvoľnovaním opatrení. Je povolený export poľnohospodárskeho tovaru. Komerčné prístavy, ktoré boli predtým uzavreté, sú znovu otvorené, ale terminály a prístavy stale fungujú s obmedzenou kapacitou. Doby kotvenia lodí v rôznych prístavoch sú v rozmedzí od 1 do 5 dní. Prístav v Kapskom meste hlási obmedzenia služieb, nakoľko prístav je prevádzkovaný iba polovicou svojich zamestnancov.

DOPAD NA LETECKÚ LOGISTIKU

Severná Amerika

Cestovné obmedzenia medzi 26 krajinami Európy a Spojenými štátmi, ktoré nadobudli účinnosť 13. marca, a obmedzenia EÚ platné od 17. marca sa vzťahujú iba na cestovanie pasažierov. Väčšina leteckých spoločností oznámila drastické zníženie počtu pasažierskych letov, ktoré ponúkajú obmedzenú kapacitu za trhové ceny.

Aby sa zabránilo ďalšiemu prepuknutiu koronavírusovej choroby, bolo zavedené obmedzenie menej podstatných činností (neprodukujúcich základné potreby) takmer vo všetkých štátoch USA a medzi Spojenými štátmi a jej severnými (kanadskými) a južnými (mexickými) hranicami. Vláda USA okrem toho od 29. mája pozastavila cestovanie cudzincov z Brazílie. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na tok tovaru a všetky naše pobočky naďalej fungujú so zníženým počtom zamestnancov alebo v režime práce z domu.

Keďže na prepravný trasách medzi Európou a Severnou Amerikou dominujú prevažne osobné lietadlá, došlo k výraznému poklesu dostupnej kapacity. V reakcii na vyvíjajúce sa obmedzenia spôsobené znížením kapacity v podpalubí vidíme zvýšenie kapacity v nákladných a osobných lietadlách.

Európa

Naše operácie leteckej prepravy v Európe pokračujú bez komplikácií. Stále čelíme určitým kapacitným obmedzeniam na hlavných trhoch, pretože väčšina vlajkových dopravcov ešte nereštartovala svoju globálnu sieť. Z dôvodu klesajúceho množstva prichádzajúcich zásielok s osobnými ochrannými prostriedkami už nie sú veľké prekládkové letiská, ako sú Frankfurt a Luxembursko, preťažené. Kapacity lietadiel dosiahla maximum a dopravcovia teraz ponúkajú dodatočnú kapacitu v podpalubí na preťažených prepravných trasách medzi Európou a USA a Európou a Áziou, aby svoje lietadlá využili na import osobných ochranných pomôcok.

Južná a Stredná Amerika

Po uzavretí hraníc a blokovaní niektorých juhoamerických krajín a následnom poklese dopytu po cestovaní obmedzili dopravcovia svoje medzinárodné operácie, čo viedlo k obmedzenej dostupnej kapacite na trhu aj v tomto regióne. Vnútroštátni dopravcovia LATAM Airlines a Avianca požiadali o ochranu pred bankrotom bez akýchkoľvek prevádzkových následkov v čase reštrukturalizácie. Celkový prevádzkový stav letísk, vodičov a colných úradov je stabilný a všetky naše pobočky leteckej logistiky fungujú vo väčšine prípadov v režime práce z domu.

Stredný Východ a Afrika

Obmedzenia kapacít sa vyskytujú aj v regióne Blízkeho východu a Afriky, nakoľko všetky letecké spoločnosti pozastavili alebo znížili počet pasažierskych letov na pravidelných trasách do tohto regiónu. Vnútroštátni dopravcovia Etihad Airways a Emirates pozastavili všetky osobné lety v súlade s nariadením vlády SAE, plánuje sa avšak v júni obnovenie vybraných pasažierskych letov. Nákladné lety sú vyňaté z tohto pozastavenia a budú aj naďalej zachované. Naše operácie pokračujú v prevádzke s tímami, ktoré pracujú z domu alebo pracujú podľa plánu rozdelenia vo všetkých krajinách vrátane krajín, ktoré zaviedli celonárodné blokovania.

Ázia

Celková situácia, pokiaľ ide o prevádzkový stav letísk, truckerov a colné odbavenie v Číne, sa vrátila na 90% normálnej úrovne. Pokračujúci globálny dopyt po osobných ochranných pomôckach (PPE) z Číny sa v apríli výrazne zvýšil, čím sa zvýšil tlak na dostupnú kapacitu nákladnej a osobnej prepravy. V máji sa dopyt po osobných ochranných pomôckach mierne znížil, čo pozitívne ovplyvnilo úroveň preťaženia letísk na rôznych letiskách vo Veľkej Číne.

V súčasnosti sa väčšina medzinárodných pasažierskych letov v rámci preventívnych a kontrolných opatrení COVID-19 ešte neobnovila. Nariadenie o ďalšom znižovaní medzinárodných pasažierskych letov, ktoré zaviedol Úrad civilného letectva Číny (CAAC), stále platí až do ďalšieho oznámenia. Podľa toho môže každá čínska letecká spoločnosť prevádzkovať iba jednu trasu do ktorejkoľvek krajiny, s nie viac ako jedným letom týždenne, zatiaľ čo každá zahraničná letecká spoločnosť môže udržiavať iba jednu trasu do Číny, pričom počet letov týždenne klesá na jednu.

V záujme účinnejšej podpory globálnej pandemickej situácie a zabezpečenia riadneho exportu kvalitných zdravotníckych potrieb sa čínska vláda dôrazne zameriava na kontrolu kvality ochranných rúšok a zdravotníckych potrieb prostredníctvom vyžiadania dokumentácie a colnej kontroly na mieste. Zvýšená miera kontrôl zo strany čínskych colných orgánov predstavuje viac ako 40%, čo vedie k riziku oneskorenia pri exporte zásielok.

 

Tlak na kapacitu spôsobený obmedzenými pasažierskymi letmi sa prejavuje vo väčšine krajín južnej Ázie a Tichomoria. Úplné zablokovanie v Indii má priamy vplyv na colné a terminálové operácie, prepravu tovaru a dostupnú kapacitu. Všetky medzinárodné pasažierske lety boli pozastavené až do 30. júna.

Celková situácia

Keďže väčšina prepravcov uzatvorila alebo výrazne obmedzila svoje osobné siete, vidíme akútny nedostatok letov na všetkých obchodných trasách. Znížená kapacita pasažierskych letov je kompenzovaná nasadením nákladných lietadiel a pasažierskych lietadiel, tzv. freighters, v súčasnosti však toto zvýšenie stále nestačí na kompenzáciu značného poklesu globálnej kapacity v podpalubí lietadiel a výrazne väčšieho dopytu po ochranných pomôckach.

Úzko spolupracujeme s našimi dlhodobými prepravnými partnermi, aby sme mali úplný obraz o situácii na trhu a dokázali tak pomôcť pri riešení potrieb a požiadaviek našich zákazníkov. Momentálne nemôžeme zaručiť dodacie lehoty za dohodnuté sadzby. V dostupnom rozsahu sa bude charterový priestor ponúkať za súčasné trhové ceny.
 
Naše tímy leteckej prepravy sú plne informované o najnovšom vývoji tejto situácie a odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svoju príslušnú kontaktnú osobu Kuehne + Nagel, ktorá zodpovie akékoľvek ďalšie otázky a konkrétne požiadavky týkajúce sa vašich leteckých zásielok.

Užitočné odkazy

Stránka Airlines Cargo Operations Status spoločností IATA ponúka denne aktualizovaný prevádzkový prehľad zhromaždený priamo od členov dopravcu IATA.

DOPAD NA CESTNÚ LOGISTIKU

Pri tejto príležitosti chceme poďakovať našim vodičom, ktorí neúnavne vyzdvihujú a doručujú zásielky v týchto náročných podmienkach. Ďakujeme tiež našim zákazníkom a príjemcom zásielok, ktorí umožňujú našim vodičom prístup do ich hygienických zariadení. Ceníme si tých, ktorí sa rozhodli pomôcť našim vodičom odviesť skvelú prácu. Tým, že všetci spolupracujeme a prejavujeme si vzájomný rešpekt, spoločne prispievame k udržaniu behu zásobovacích reťazcov.

Európa

Napriek tomu, že sa väčšina európskych krajín postupne vraciak stavu pred výnimočnou situáciou, európsky trh s pozemnou prepravou sa musí vyrovnať s mnohými zavedenými vládnymi opatreniami. Aj keď naša sieť a všetky naše pobočky v celej Európe fungujú, na viacerých európskych hraniciach a taktiež na zberných a dodacích miestach sa vyskytujú vážne zdržania v dôsledku zvýšených zdravotných a bezpečnostných opatrení a bezpečnostných kontrôl súvisiacich s Covid-19. Aj keď sa mnoho spoločností znovu otvorilo svoje zatvorené fabriky a podniky, dočasné uzavretie zberných adries pre našu sieť ovplyvňuje našu prevádzku a služby. Uzavretie spoločností vedú k zníženiu objemu a potrebe zredukovať vybrané medzinárodné linky a presmerovť. To môže na určitých trasách spôsobiť oneskorenie zásielok o 1 až 2 dni.

Trajekty medzi európskou pevninou a Fínskom sú v prevádzke. Švédsko a Nórsko sú prístupné buď trajektom alebo pozemným mostom. Trajekty a eurotunel z / do Veľkej Británie (vrátane Írska) sú v prevádzke bez výraznejších vplyvov.
Informácie o čakacích dobách na hraniciach nájdete na verejne dostupných informačných kanáloch prostredníctvom tohto odkazu https://covid-19.sixfold.com/.  Keďže nemôžeme údaje overiť ani zaručiť ich presnosť, tento odkaz by sa mal používať iba na informačné účely.

V prípade každej európskej krajiny stále dôrazne žiadame odosielateľov, aby skontrolovali dostupnosť a pripravenosť svojich zákazníkov na príjem zásielok počas pracovnej doby, a až následne nám zásielky odovzdali. Zásielky, ktoré nemôžu byť doručené z dôvodu neprítomnosti príjemcov, sa vrátia zasielateľom na ich náklady. V prípade, že prepravcovia nie sú schopní tieto vrátené zásielky prijať, účtujú sa náklady na skladovanie.
Čo sa týka vyzdvihnutia zásielok, musia taktiež zákazníci zabezpečiť pripravenosť svojich vyzdvihovacích miest. V prípade nepripravenosti sa budú účtovať náklady na pokus o vyzdvihnutie.

Ďalej je potrebné, aby zákazníci zabezpečili, že príjemca potvrdí príjem zásielky.

Ázia

Celkovo sa prepravné služby v Číne zotavujú. Prevádzka cezhraničnej nákladnej prepravy do/z Hongkongu (SAR, Čína) je v normálnom režime.

Preťaženie na hranici medzi Čínou a Vietnamom sa zmiernilo. Pri 14-dňovom karanténnom opatrení, ktoré zaviedla vietnamská vláda je nedostatok (laosských a kambodžských) vodičov pre cezhraničnú prepravu z Vietnamu do Thajska. Očakávame taktiež oneskorenie vnútroštátnych dodávok vo Vietname v dôsledku zvýšených opatrení vo forme kontrol zdravotného stavu na hraniciach každej provincie.

Hoci thajská vláda zaviedla čiastočné uzavretie provincií Bangkoku, Chiang Mai and Buri Ram a vyhlásila núdzový stav, je povolený cezhraničný pohyb obchodného a základného tovaru medzi Thajskom a Mjanmarskom / Laosom / Kambodžou. Všetci vodiči musia podstúpiť zdravotné prehliadky.

V prípade cezhraničnej nákladnej prepravy do krajín Strednej Ázie sa 18. marca otvorila hranica Číny / Kazachstanu (hranica Horgos). Na hranici vidíme preťaženie kvôli dodatočne zavedeným opatreniam v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.

Obdobne, preprava do Európy cez trasu Čína / Rusko (hranica Manzhouli) čelí malému preťaženiu v dôsledku zvýšených zdravotných a bezpečnostných opatrení.

Vyhláška o obmedzení pohybu v Malajzii (Movement Control Order) vstúpila do „fázy zotavenia“, ktorá sa začala 10. júna a bude trvať až do 31. augusta. (Recovery Movement Control Order). Pohyb tovaru z a do krajiny musí podliehať štandardným operačným procedúram RMCO.

Indická vláda predĺžila obmedzenie pohybu do 15. júna pre ochranné zóny. Preprava tovaru je povolená s účinnosťou od 4. mája s výnimkou ochranných zón uvedených vládou.

Situácia a opatrenia na kontrolu hraníc sa vo väčšine týchto krajín vyvíjajú rýchlo, pretože sa situácia COVID-19 neustále mení. Situáciu pozorne sledujeme a na tejto stránke poskytneme ďalšie aktualizácie.

Severná Amerika

Hraničné obmedzenia v USA, Kanade a Mexiku majú vplyv iba na prepravu cestujúcich a nevzťahujú sa na prepravu tovaru a služieb. Ďalšie štáty USA uzavreli obchod, ktorý sa považuje za nepodstatný. Väčšina amerických štátov nariadila svojim obyvateľom zostať doma. Tieto opatrenia však nie sú zamerané na nákladnú cestnú prepravu. Pred odoslaním zásielky si overte stav prevádzky vašich obchodných partnerov, pretože takmer všetci dopravcovia vracajú tovar okamžite (<1 deň) ak je príjemca tovaru nezastihnuteľný z dôvodu zavretej prevádzky. Zásielka nemôže byť ponechaná v mieste určenia kvôli veľkým objemom nedoručiteľného nákladu, čo vedie k ďalším poplatkom.

Domáca kapacita nákladných vozidiel sa zmenšuje, ale federálna a štátna vláda sa zaviazali udržiavať dodávateľský reťazec v pohybe. Väčšina prepravcov paletových zásielok a malých balíkov pozastaví fyzické podpisy. V súlade s politikou „Sociálne dištancovanie“ vodiči nebudú žiadať podpisy od príjemcov. Vodiči zaznamenajú presný čas, zaznamenajú všetky výnimky a získajú meno osoby, ktorá prijíma náklad. Sadzby nákladných vozidiel na spotovom trhu, najmä do vysoko postihnutých oblastí, stúpajú, z dôvodu odmietnutia prepravy tovaru vodičmi do týchto oblastí. Urgentné objednávky maloobchodného tovaru zvyšujú sadzby pre doručenie zásielok dodávkovými a chladiarenskými vozidlami. Maloobchodníci vrátane e-commerce sa stále viac spoliehajú na spotových dodávateľov, aby opätovne naskladňovali tovar, zatiaľ čo dopravcovia hlásia dlhé čakacie doby na odberných a dodacích miestach.

Pensylvánske prepravné oddelenie znovu otvorilo 13 z 30 odpočívadiel. Po nátlaku Asociácie Americkej Nákladnej Prepravy štáty znovu otvorili dočasné sklady, ale s obmedzenom režime. Komerčne prevádzkované odpočívadla nákladných vozidiel naďalej fungujú s obmedzenými možnosťami stravovania.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA PREPRAVY ZÁSIELOK

Aj naďalej zostávame odhodlaní vychádzať v ústrety našim zákazníkom. Okrem úzkej spolupráce s dopravcami pri poskytovaní riešení pre urgentné zásielky, sme pristúpili aj k využívaniu alternatívnych spôsobov prepravy a alternatívnym trasám, aby sme vyhoveli vašim potrebám a požiadavkám.

LETECKÁ PREPRAVA

Chartery

V úzkej spolupráci s našimi kľúčovými leteckými spoločnosťami udržiavajú naši odborníci v oblasti leteckej logistiky pravidelné alokácie priestoru na hlavných ázijských a translantantických trasách a zaviedli ďalšie týždenné rotácie charterových letov, aby uspokojili oba trhy pre naliehavé potreby dodávok. Týždenný fixný prevádzkový harmonogram a nové charterové lety na trasách s vysokým dopytom sa pomôžu vyhnúť  oneskoreniu  dodávateľského reťazca a zabezpečiť pokračovanie vašich operácií.

Riešenia pre urgentné zásielky

Dopad koronavírusu predstavuje osobitné výzvy pre kritické potreby logistiky v zdravotníckom, leteckom alebo výrobnom priemysle. Pre urýchlenie vašich dodávok, riešenie meškaní vašich zásielok a zabezpečenie pokračovania tokov dodávateľského reťazca je spoločnosť Quick / Sterling (spoločnosť Kuehne + Nagel), pripravená ponúknuť časovo náročné riešenia, ktoré potrebujete. Napriek globálnym cestovným obmedzeniam, blokácie krajín a vážnym kapacitným obmedzeniam na všetkých obchodných trasách sú naše tímy odborníkov odhodlané vám pomáhať pri uspokojovaní vašich požiadaviek. Máte urgentnú zásielku? Kontaktujte našich odborníkov v časovo náročnej logistike.

Intermodálna preprava Sea-Air

Produkt Kuehne + Nagel Sea-Air, kombinácia námornej a leteckej prepravy, šetrí vaše náklady, pomáha urýchliť vaše dodávky a zmierniť dopad kapacitných obmedzení. Prevádzkujeme niekoľko najmodernejších leteckých uzlov po celom svete, ktoré slúžia veľkému počtu destinácií (Sea-Air alebo Air-Sea) v Ázii, Európe a Amerike.

Intermodálna preprava Air-Air

Keď sa možnosti letu stanú vzácnymi, mali by ste chcieť zostať vo vzduchu: S naším riešením, službou Air-Air, bude vasa zásielka letieť do Dubaja, odkiaľ bude opäť vo vzduchu, aby dorazila do svojho konečného cieľa. Ako jedným z najväčších prístavov a konsolidačných stredísk je Dubaj odpoveďou na rastúci dopyt po preprave, zatiaľ čo dostupnosť letov je stále obmedzená. Po príchode zásielky do Dubaja má na starosti tím leteckej logistiky spoločnosti Kuehne + Nagel celkovú manipuláciu s tovarom a presmerovanie zásielky do cieľového miesta. Náš tím, ktorý je podporovaný sieťou dopravcov a obchodných partnerov, nájde najlepšie riešenie pre vašu zásielku. Nevájate nás osloviť pre službu Air-Air: dxbair(at)kuehne-nagel.com

NÁMORNÁ PREPRAVA

Pre námornú prepravu celokontajnerových zásielok neváhajte využiť našu službu KN Pledge. Zahŕňa garantované dodacie lehoty pre vaše zásielky so zárukou vrátenia peňazí.

Zákazníci môžu v reálnom čase kontrolovať všetky dostupné služby vrátane pravidelných aktualizácií prostredníctvom našej digitálnej platformy, Seaexplorer. Seaexplorer umožňuje zákazníkom vyhľadávať vhodné alternatívne možnosti prepravy v prípade narušenia prevádzky konkrétnej služby.

Naša služba KN LCL-Expedited Service vám ponúka alternatívu pre dovoz z Ázie alebo Európy do Spojených štátov alebo naopak s kratším tranzitným časom ako bežné služby LCL: pomocou priamej trasy z prístavu vykládky do miesta určeného zákazníkom, čím sa vynechá manipulácia so zásielkou v konsolidačnom centre CFS, so službou Expedited Service bude vaša zásielka doručená skôr až o 6 dní. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svoju lokálnu pobočku Kuehne + Nagel.

Predstavili sme poprednú službu „Reefer-Go“ pre časovo náročné farmaceutické a zdravotnícke zásielky, ktoré je potrebné naložiť v južných a stredoeurópskych prístavoch podľa stanoveného harmonogramu. V prípade ďalších informácií sa obráťte na lokálnu pobočku spoločnosti Kuehne + Nagel alebo priamo na farmaceutický námorný tím našej spoločnosti.

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Vďaka krátkym tranzitným časom a nízkym nákladom na prepravu vám naša door-to-door služba železničnej prepravy KN Eurasia Express ponúka optimálny alternatívny spôsob prepravy pre spojenia medzi Čínou, Ruskom a Európou. Spoločnosť Kuehne + Nagel úzko spolupracuje so všetkými železničnými spoločnosťami, aby vám zaistila maximálnu flexibilitu. Týždenné odchody sú zaručené z hlavných terminálov v Číne, ako sú Wu-chan, Čcheng-tu, Xi'an, Suzhou a Zhengzhou, do destinácií v Rusku, Európe a naopak.

COLNÉ SLUŽBY

Aj keď väčšina hraníc vo všetkých postihnutých krajinách je otvorená pre prepravu tovaru, všetky zásielky si vyžadujú osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o vývoznú a dovoznú dokumentáciu.

Naše colné služby sú dostupné a plne funkčné vo všetkých hlavných regiónoch. Colné orgány vo všetkých hlavných regiónoch sú taktiež plne funkčné, hoci niektoré prístavy môžu mať meškania v dôsledku zníženého počtu zamestnancov. Táto skutočnosť môže mať vplyv na kontroly a iné postupy manuálneho odbavenia.

Na nasledujúcich stránkach nájdete aktuálne informácie o stave colných služieb jednotlivých krajín. Za daných okolností je situácia naďalej plynulá. Odporúčame pravidelne sledovať:

Pre región Európa, kliknite sem, tu pre Veľkú Britániu, na tomto odkaze pre USA, tu pre Kanadu a tu pre Mexiko.

Ak potrebujete ďalšie pokyny, kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.


***

Budeme vás aj naďalej informovať o vývoji situácie. V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na regionálneho zástupcu spoločnosti Kuehne + Nagel.

VYHLÁSENIE - Všetky informácie týkajúce sa COVID-19 sú poskytované v dobrej viere len na usmernenie a referenčné účely súvisiace s ochranou života a zdravia ľudí. Sú všeobecne informačnej povahy a spoločnosť Kuehne + Nagel  nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť informácií zverejnených v tomto dokumente. Kuehne + Nagel neručí za správnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých v tomto dokumente a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia poskytnutých informácií.