Dńa 1. júla 2016 vojde do platnosti podmienka overenia hmotnosti kontajnerov pre námornú prepravu. Táto podmienka sa odvoláva na medzinárodný dohovor SOLAS (Safety of Life at Sea) a vyzdvihuje zodpovednosť odosielateľa tovaru (shippera) za deklarovanie a overenie správnej hmotnosti kontajnera, pričom neposkytnutie zodpovedajúcej dokumentácie overenie hrubej hmotnosti vystavuje odosielateľa riziku nenalodenia zásielky

Závažné udalosti a nehody vyplývajúce z preťaženia kontajnerov či deklarovania nesprávnej hmotnosti kontajnerov prinútili medzinárodné spoločenstvo lodnej dopravy prijať opatrenia vedúce k zamedzeniu nesprávnych deklarácií. Medzinárodná námorná organizácia (IMO - International Maritime Organization) v spolupráci so zástupcami celého transportného odboru preto prijala ako súčasť konvencie SOLAS osobitné pravidlá.

Nariadenie VGM bude mať v dodávateľskom reťazci vplyv na komunikáciu, infraštruktúru a procesy všetkých účastníkov. Doba pre implementáciu metodiky a požiadaviek VGM je krátka a Kuehne + Nagel úzko spolupracuje s partnerskými dopravcami a prekladateľskými centrami na zavedenie implementačných postupov.

KN VGM - nástroj pre spoľahlivý online prenos VGM údajov.

Spoločnosť Kuehne + Nagel vytvorila pre svojich zákazníkov jednoduchý a prehľadný online nástroj pre spoľahlivý prenos VGM dát pri exportných zásielkach.Portál KN VGM je webová stránka, na ktorú je prístup z mobilných zariadení cez čítačku QR kódov nascanováním QR kódu, alebo  prostredníctvom webového odkazu obsiahnutého v každom potvrdení objednávky prepravy od 13. júna 2016.

KN VGM portál umožňuje jednoduché a bezplatné zasielanie požadovaných VGM údajov aj ďalších informácií potrebných pre evidenciu a identifikáciu exportovaných zásielok.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

 

Kliknutím na vybraný región budete presmerovaný na stránku World Shipping Council, kde sa dozviete viac o implementačných pravidlách a smerníc jednotlivých krajín.