Sea Explorer

Vaše okno do sveta námorných servisov

S množstvom možností, aké sú dnes k dispozícii, nie je vždy jednoduché rozhodnúť sa, ktorá voľba je pre váš dodávateľský reťazec najvhodnejšia.

Aplikácia Sea Explorer vám pomôže rýchlo nájsť všetky potrebné informácie a poskytne vám spoľahlivé údaje v reálnom čase o našej námornej sieti s ponukou viac ako 1500 naplánovaných odplavieb každý týždeň. 

S aplikáciou Sea Explorer môžete profitovať z najkomplexnejšieho virtuálneho prehľadu našich služieb v rámci siete Blue Anchor. Kuehne + Nagel aktualizuje informácie v reálnom čase a poskytuje spoľahlivé a cenné údaje, ktoré vám poskytnú jedinečnú úroveň business intelligence. vo vašom každodennom riadení

Sea Explorer je novým doplnkom už k existujúcim nástrojom spoločnosti Kuehne + Nagel na dopytovanie cenových ponúk, objednávanie prepráv a sledovanie vašich zásielok, prostredníctvom ktorého môžete plánovať a uskutočnovať tie najlepšie rozhodnutia s ohľadom na vaše potreby.

Vyskúšajte služby námornej digitálnej platformy Kuehne + Nagel

 

 

Komplexné možnosti na dosah ruky

Sea Explorer je váš  zdroj ucelenej ponuky námornej prepravy: s viac ako 750 priamymi službami týždenne spájajúcich všetky kontinenty. 

Máte prístup k viac ako 1500 týždenným odplavbám na viac ako 3000 plavidlách poskytujúc maximálnu flexibilitu pre vaše zásielky -  napojením na sieť Kuehne + Nagel s viac ako 9000 špecialistami na námornú prepravu vo viac ako 100 krajinách sveta, ktorí sú vždy po ruke, aby vám poskytovali riešenia šité na mieru.

Úplná konektivita

Globálna operačná platforma Kuehne + Nagel je vysoko integrovaná so všetkými hlavnými námornými dopravcami. Je založená na štandardizovaných a spoľahlivých obchodných procesoch, ktoré vám poskytnú jasný prehľad o ponukách služieb a činnostiach. 

Náš spoľahlivý systém riadenia alokácií vám umožní zabezpečiť si miesto na lodi a voľné kapacity kontajnerov počas vysoko vyťažených období a minimalizujete riziko, že vaša zásielka zmešká lodenie alebo sa presunie na neskoršiu loď. 

 

Inteligentné ukazovatele

Prostredníctvom množstva operačných dát spracúvavame a vyhodnocujeme tie, ktoré sú pre vaše riadenie najpodstatnejšie:

  • index spoľahlivosti servisu
  • emisné stupne
  • prehľady o nominálnej kapacite
  • informácie o reálnych tranzitných časoch

 

Vaša inteligentná platforma pre námornú prepravu

Sea Explorer vám umožní si porovnávať a prezerať si trasy jednotlivých servisov, plavidiel a prístavov, v ktorých zakotvia,  Umožní vám vybrať si servis  Blue Anchor, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vášho dodávateľského reťazca z hľadiska rýchlosti, frekvencie, spoľahlivosti a udržateľnosti. S aplikáciou Sea Explorer spravujete úroveň svojich zásob efektívnejšie a prehľadnejšie.

Máte vytvorené konto Kuehne + Nagel?

Ak nemáte vytvorené užívateľské konto Kuehne + Nagel, kliknite na tlačidlo