Naše služby poskytujeme zákazníkom zapojeným do výstavby, dodávok a realizácie priemyselných celkov bez ohľadu na to, akú rolu v nich zohrávajú – investor, zhotoviteľ alebo objednávateľ.  Vzhľadom na fakt, že je poradenstvo, plánovanie, príprava a schopnosť realizácie v tých istých rukách, ponúkame integrovaný prístup s cieľom zabezpečiť dodržiavanie presne stanovených harmonogramov zákazníka, bez ohľadu na to, či komponenty projektu pochádzajú z jednej krajiny alebo z celého sveta. Naši projektoví manažéri nadobudli znalosti a skúsenosti  najmä z operatívnych procesov a realizácie medzinárodných projektov.

Vzhľadom na fakt, že je poradenstvo, plánovanie, príprava a schopnosť realizácie v tých istých rukách, ponúkame integrovaný prístup s cieľom zabezpečiť dodržiavanie presne stanovených harmonogramov zákazníka, bez ohľadu na to, či komponenty projektu pochádzajú z jednej krajiny alebo z celého sveta. 

Rozumieme špecifikám Vášho podnikania

Kuehne + Nagel zabezpečuje logistické koncepty pre projekty vyžadujúce osobitné zaobchádzanie pri manipulácii a preprave. Ich realizácia si často vyžaduje prenájom celých lodí, lietadiel, ťažkotonážnej manipulačnej techniky ako aj špeciálnych dopravných prostriedkov pri cestnej a železničnej preprave.

Priemyselné oblasti a zameranie projektov

  • Ÿpetrochimický a chemický priemysel
  • ŸLNG zariadenia (skvapalnený zemný plyn) a zariadenia na spätné splyňovanie Ÿ
  • rafinérie a zariadenia na spracovanie plynu Ÿ
  • stavba lodí a námorných plošín
  • Ÿvýroba potrubí a oceľových konštrukcií
  • Ÿenergetický priemysel (elektrárne a vodárne) Ÿ
  • strojárenský priemysel (oceliarne a hlinikárne) Ÿ
  • drevospracujúci a papierenský priemysel Ÿ
  • dopravné systémy a komunikácie (železnice, pozemné komunikácie, atd)
  • Ÿzariadenia pre ťažobný priemysel

Naše skúsenosti

  • profesionálny projektový tím s dlhoročnými skúsenosťami
  • proaktívna komunikácia a úzka spolupráca počascelej doby trvania projektu
  • rýchle a promptné reakcie v núdzových situáciách
  • flexibilita služieb a schopnosť prispôsobiť  sa potrebám zákazníka v ktorejkoľvek fáze realizácie projektu
  • monitorovanie priebehu prepravy, sledovanie pohybu tovaru a správa dokumentácie
  • programy zabezpečovania kvality, ktorých cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníkov pri realizácii projektov
  • dodržiavanie FCPA (Zákon o zahraničných korupčných praktikách) predpisov
  • medzinárodná sieť s lokálnymi prevádzkami a pobočkami
  • komplexné portfólio služieb zahrňujúce koncové door-to-door prepravné služby

Portfólio služieb

  • Ÿskladovanie a organizovanie balenia výrobkov
  • Ÿbreak bulk a ťažkotonážne prepravy
  • Ÿchartrové prepravy
  • Ÿcolné služby
  • Ÿvykladanie a inštalovanie zariadení priamo na stavenisku Ÿ
  • dohľad nad nakládkou a celou prepravou
  • Ÿslužby kontajnerového prekladiska
  • Ÿmonitorovanie priebehu prepravy a informovanie zákazníka
  • Ÿnávrhy alternatív a multi-modálna preprava Ÿ
  • spolupráca s orgánmi zaoberajúcimi sa správou verejných komunkácií
  • Ÿrealizácia nadrozmerných prepráv Ÿ
  • organizácia policajných doprovodov Ÿ
  • návrhy časových harmonogramov Ÿ
  • projektové a realizačné štúdie Ÿ
  • prieskumy trás

Úspešná logistika projektov je otázkou kreativity

Projekty sú často realizované v odľahlých oblastiach sveta v náročných terénoch. So spoľahlivým partnerom a globálnou sieťou Vám pomôžeme postaviť mosty, prekonáme hory dokonca upravíme a vybudujeme infraštruktúru.  Kuehne + Nagel získal počas svojej pôsobnosti rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania logistických služieb pre veľké priemyselné projekty.

Tam kde nie sú žiadne mosty, prístaviská, či cesty ... My ich postavíme!

Naši projektoví manažéri nadobudli znalosti a skúsenosti  najmä z operatívnych procesov a realizácie medzinárodných projektov. Vzhľadom k tomu, že si všetky projekty vyžadujú dodržiavanie špecifických podmienok a legislatívnych či právnych požiadaviek, patrí úzka spolupráca s medzinárodnými dodávateľmi, skúsenosti s realizáciou globálnych projektov, ako aj naša prítomnosť v požadovanej oblasti medzi kľúčové faktory, oceňované našimi zákazníkmi.