Kuehne + Nagel je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb kontraktnej logistiky.

Naša ponuka:

  • kompletný servis logistických služieb vrátane zastupovania   v colnom konaní
  • temperované skladové priestory, chladiace boxy
  • licencie RÚVZ, ŠÚKL, MZ SR pre skladovanie a distribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok (špecializácia na skladovanie farmaceutických výrobkov)
  • vysokokvalitné služby a individuálny prístup
  • najmodernejšie IT systémy
  • 24 hodinová strážna služba (oplotený areál, alarmový a kamerový systém)
  • viac ako 15.000 m² krytej skladovacej plochy
  • plný rozsah colno-deklaračných služieb, držiteľ certifikátu Schválený hospodársky subjekt (AEO-F)
  • integrované logistické riešenia pre celý dodávateľský reťazec

Služby s pridanou hodnotou

príprava propagačných sád

riadenie a kontrola tovarov

služby v oblasti ľahkej montáže a demontáže

pravidelné inventúry

„cross docking“

spätná logistika

správa objednávok

kompletizácia tovaru

konzultácia a poradenstvo

vkladanie záručných listov a návodov na použitie

colné služby

balenie, označovanie a prebaľovanie tovaru