Filozofiou Kuehne + Nagel je poskytovať integrované a individuálne logistické riešenia od výroby až po koncového zákazníka prostredníctvom komplexných logistických služieb plne vyhovujúcich Vášmu hodnotovému reťazcu.

Tím odborníkov je pripravený podporovať procesy v každom hospodárskom odvetví počas celého životného cyklu Vašich produktov:

 • importná logistika (inbound)
 • logistika výroby
 • exportná logistika (outbound)
 • popredajné služby (after-sales)
 • balenie a služby s pridanou hodnotou
 • spätná logistika

Naše produktové portfólio ponúka na mieru šité riešenia zodpovedajúce Vašim potrebám a trendom na trhu. Navrhneme Vám optimálne riešenia prispôsobené požadovaným nákladom a požiadavkám na kvalitu služieb.

High-tech a spotrebná elektronika

Neustále vyvíjame nové koncepty na podporu tohto rýchla sa rozvíjajúceho trhu. Poskytovaním flexibilných služieb „šitých na mieru“, ktoré sú v súlade s

požiadavkami Vášho hodnotového reťazca, Vám umožníme pružne reagovať na

očakávania a potreby spotrebiteľov.

Nakoľko tvorí odvetvie High-Tech a spotrebnej elektroniky prevažne tovar vysokej hodnoty, dodržiavame pri jeho manipulácii bezpečnostné opatrenia za účelom minimalizácie rizika vzniku škôd.

Automobilový priemysel

Medzi kľúčové faktory, ktoré sú v tejto oblasti od logistických spoločností očakávané patria najmä Just In Time (načasované dodávky) originálnych náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výrobu. Štandardizáciou procesov, moderným informačným zabezpečením a dlhoročným know-how v automobilovom priemysle Vám zabezpečíme úplnú transparentnosť a kontrolu v rámci celého dodávateľského reťazca.

Prostredníctvom komplexných logistických služieb zahrňujúcich konsolidáciu produktov od viacerých dodávateľov Vám zaručíme flexibilitu, zníženie nákladov, sprehľadnenie procesov a splnenie dodacích lehôt.

Priemyselný tovar a strojárstvo

Neustále sa zvyšujúce náklady na materiál a prácu, požiadavky efektívnej výroby a plynulého zásobovania, majú najmä v oblasti strojárstva a priemyslu dopad na zložitosť dodávateľského reťazca.

Od realizácie komplexnej logistiky náhradných dielov a materiálov, siahajú naše schopnosti až po koordináciu prepravy veľkých a objemných zariadení, prepravu elektrických generátorov a turbín, či po presun celých výrobných závodov.

Farmaceutický tovar

Kuehne + Nagel poskytuje široký rozsah činností a know-how v oblasti farmaceutického priemyslu najväčším farmaceutickým a zdravotníckym spoločnostiam na svete. Farmaceutický priemysel je charakterizovaný vysokými nárokmi na bezpečnosť pri manipulácii s liekmi a liečivami, ako aj včasné dodávky pre nemocnice, laboratóriá, či lekárne.

Kuehne + Nagel Slovensko je držiteľom špecializovaných certifikátov oprávňujúcich poskytovať nadštandardné služby pri skladovaní a distribúcii liečiv a zdravotných pomôcok.

Naše riešenia Vám pomôžu čeliť existujúcim aj budúcim výzvam na trhu tak, aby ste sa mohli naplno venovať vlastnému podnikaniu:

 • vyhradená časť skladu pre skladovanie a manipuláciu s liekmi, omamnými a psychotropnými látkami, zdravotníckymi pomôckami a doplnkami výživy o rozlohe  5.000 m²
 • Ÿchladiace boxy ( 8 až 12 paliet) pre produkty v teplotnom režime 2 - 8 C °
 • Ÿdetektory dymu, požiarny signalizačný systém
 • služby s pridanou hodnotou - balenie, prebaľovanie a etiketovanie liekov
 • bezprašná podlaha a pravidelná sanitácia priestorov
 • bezdrôtový systém skenovania  EAN kódov na tovare
 • automatizovaný systém merania teploty a vlhkosti  s automatickou reguláciou
 • špeciálne priestory vyhradené na skladovanie omamných a psychotropných látok a klinických vzoriek. ŸValidovaný WMS – skladový systém

Maloobchod

Trh maloobchodu je značne rozvinutý a charakteristizovaný vysokým tlakom zo strany konkurencie. Možnosti distribučnej siete, včasné dodávky a vysoké požiadavky koncových zákazníkov

patria k hlavným faktorom, ktoré ovplyvňujú hráčov na maloobchodnom

trhu. Kuehne + Nagel ako špecialista pre integrovanú a komplexnú sieť

logistických riešení, poskytuje svojim klientom široké portfólio

služieb:

 • včasné dodávky prostredníctvom pozemnej, námornej a leteckej

  prepravy,

 • skladovanie
 • služby s pridanou hodnotou, ako napr. pripájanie propagačných a informačných letákov, nakladanie s odpadmi, označovanie a prebaľovanie tovaru

 

FMCG - rýchloobrátkový spotrebný tovar

 • vďaka komplexnosti našich logistických služieb vieme prepraviť Váš tovar z výroby priamo na trh

  - kdekoľvek sa tento trh nachádza

 • patríme k expertom pre oblasť logistických služieb poskytovaných FMCG priemyslu
 • poskytujeme prvotriedne logistické služby významným  spoločnostiam pôsobiacim v tomto

  ovetví vo viac ako 40 krajinách

Hľadáte integrované logistické riešenia v inej priemyselnej oblasti ako sme uviedli?
Neváhajte a
kontakujte nás!