• Patríme k popredným svetovým poskytovateľov komplexných služieb v oblasti kontraktnej logistiky celého dodávateľského reťazca. Služby zahŕňajú všetky aspekty logistického plánovania, riadenia a realizácie z východiskového stavu až po ich konečnú "spotrebu".  Navrhneme pre vás riešenia, ktoré premenia logistické výzvy na vašu konkurenčnú výhodu.  

Náš prístup

 • Chceme sa stať vašim dlhodobým a strategickým partnerom pri rozširovaní vášho podnikania.
 • Plne vnímame a rozumieme odvetviu, v ktorom pôsobí vaša spoločnosť. Predvídame vaše požiadavky a promptne reagujeme na zmeny, ktoré nastanú na trhu
 • Neustále sa usilujeme o prevádzkovú  dokonalosť a konzistenciu naprieč všetkými operáciami v logistickom reťazci prostredníctvom štandardizovaných procesov a metrík
 • Poskytneme vám komplexný prehľad vášho dodávateľského reťacza cez informačný systém KN login

Naše služby

 • Vyššia kvalita služieb a efektívne hospodárenie s prostriedkami - dostanete tovar bližšie k Vašim zákazníkom
 • Optimalizácia  dodávateľského reťazca - zníženie skladových zásob a operatívnych nákladov
 • Kvalita procesov a zariadení  zaručená medzinárodnými certifikáciami
 • On-line monitoring objednávok a stavu zásob cez webové rozhranie
 • Zníženie fixných nákladov na prevádzku vlastných skladovacích priestorov využitím Kuehne + Nagel skladových služieb
 • Kontrola výrobných nákladov a zníženie zásob prostredníctvom kompletizácie konečných výrobkov v sklade
 • Všetky pobočky sú certifikované podľa ISO 9001:2008 a používajú rovnaké systémy a postupy

Integrované riešenia

 • okamžitá cenová kalkulácia všetkých nákladov bez dodatočných poplatkov
 • podrobné plánovanie celkového pohybu zásielky
 • monitorovanie aktuálneho statusu a času zásielky v rámci prepráv z domu do domu
 • sledovanie minulého, súčasného i budúceho pohybu zásielky na internete
 • proaktívne varovanie v prípade oneskorenia zásielok
 • globálne štandardizovaná fakturácia
 • Využívaním moderných skladových systémov a implementáciou logistických procesov poskytuje Kuehne + Nagel svojim zákazníkom najvyššiu prevádzkovú efektivitu. Súčasťou integrovaných  logistických riešení  je riadenie komplexných skladových operácií pre firmy pôsobiace v zdravotníctve, technológiách, automobilovom priemysle, maloobchode a iných priemyselných odvetviach.