Zverejňovač príspevkov

Prvýkrát v oblasti logistiky: program Net Zero Carbon spoločnosti Kuehne+Nagel

Našou snahou je ponúkať ekologické a udržateľné riešenia dodávateľského reťazca. Ako inovátor vo svojom odvetví sme si stanovili dva dôležité ciele. Prvým cieľom je, že od roku 2020 budeme kompenzovať nevyhnutné priame emisie CO2. Pokiaľ ide o druhý cieľ, rozhodli sme sa do konca roku 2030 proaktívne znižovať emisie CO2 dopravných služieb, ktoré poskytujú naši dodávatelia – letecké spoločnosti, lodní dopravcovia a prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy.

Naša spoločnosť a všetci naši kolegovia sa rozhodli okamžite konať a bojovať proti emisiám CO2 prostredníctvom nášho programu Net Zero Carbon.

Dr. Detlef Trefzger, generálny riaditeľ spoločnosti Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Starostlivosť o budúcnosť našej planéty je dôležitou témou, ktorej sa musíme venovať dnes, aby sme mohli žiť aj v budúcnosti, ktorá príde zajtra.

Okysľovanie oceánov a globálne otepľovanie veľmi nepriaznivo vplývajú na naše prírodné ekosystémy a ohrozujú život na našej planéte. Musíme a chceme to zmeniť. Vieme, že odvetvie logistiky sa podieľa približne na 7 % celosvetových emisií CO2. Keďže sme lídrom v odvetví, je našou povinnosťou znižovať svoju účasť na tomto percentuálnom podiele, a to prostredníctvom programu Net Zero Carbon.

Naše kľúčové ciele pri dosahovaní neutralizácie CO2:

  • Zabezpečenie účinného riadenia emisií oxidu uhličitého v rámci všetkých činností

  • Poskytovanie ekologických riešení zákazníkom

  • Obstarávanie logistických služieb na základe environmentálnych kritérií

Naše ciele udržateľnosti:

Dbáme na znižovanie emisií CO2 v rámci všetkých svojich dopravných a logistických služieb na celom svete. Svoj cieľ chceme dosiahnuť najmä dvomi spôsobmi:

  1. Od roku 2020 chceme byť v priamej sfére svojho vplyvu úplne uhlíkovo neutrálni (rámce 1 a 2 Protokolu o skleníkových plynoch)

  2. Do konca roku 2030 chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu svojich dodávateľov a zákazníkov (rámec 3 Protokolu o skleníkových plynoch)

Okrem svojej vlastnej neutrality CO2 chceme zákazníkom ponúkať riešenia na znižovanie emisií CO2 v ich dodávateľských reťazcoch, a to pomocou veľkých dát a prediktívnej analýzy, ale tiež digitálnych platforiem na podporu výberu udržateľnejších dopravných trás a spôsobov dopravy.

 

Znižovanie emisií CO2 v doprave podporujeme tak, že sme členom iniciatív týchto organizácií:

Ako dosiahneme svoje ciele v oblasti udržateľnosti?

Na našej ceste k neutralite CO2 je dôležitý prehľad, znižovanie a kompenzácia.

PREHĽAD: Ak sa chceme rozhodovať ekologickejšie, musíme lepšie poznať svoje emisie CO2 v každom kroku dodávateľského reťazca. Vďaka našim digitálnym platformám môžu zákazníci optimalizovať trasy a zvoliť si služby s najnižšími emisiami CO2, aby obmedzili dosah na životné prostredie. Prečítajte si viac o našej emisnej kalkulačke a našej platforme seaexplorer.

ZNIŽOVANIE: Na začiatku našej snahy o znižovanie emisií CO2 stoja programy školení, ktoré podporujú a zvyšujú povedomie o ochrane životného prostredia v rámci našich tímov. Nasleduje implementácia obnoviteľných energií a obmedzenie služobných ciest a likvidácie odpadu.

KOMPENZÁCIA: Svoju uhlíkovú stopu znižujeme tak, že investujeme do certifikovaných projektov zameraných na prírodu, ktoré plnia ciele udržateľného rozvoja. Kompenzácia emisií uhlíka predstavuje uznávaný mechanizmus, ktorý umožňuje vyváženie nevyhnutných emisií CO2 spojených s dopravou zásielky. Tento mechanizmus budú mať k dispozícii aj naši zákazníci.

Prečítajte si viac o kompenzácii a projektoch zameraných na prírodu, do ktorých investujeme. V našej redakcii nájdete najnovšie tlačové správy týkajúce sa programu Net Zero Carbon.

Radi vám pomôžeme

Kontaktujte nás

Hľadáte najrýchlejší spôsob ako sa s nami spojiť? Vyplňte kontaktný formulár

Kontaktujte nás